MVS pro knihovny

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) slouží k půjčování literatury pro všechny typy knihoven. Meziknihovní výpůjční služba zajišťuje výpůjčky dokumentů od partnerských knihoven, když uživatel žádá dokument, který místní knihovna nevlastní.

Knihovnám poskytujeme meziknihovní výpůjční služby zdarma. Dokumenty můžete objednávat prostřednictvím e-mailu s popisem žádané knihy na adresu jirouskova22@seznam.cz . Výpůjční doba je většinou 30 dní. Pokud o knihu nejeví zájem další čtenář, může být i prodloužena.