O knihovně

Městská knihovna v Rýmařově je od  roku 1996  příspěvkovou organizací s právní subjektivitou Knihovna je součástí systému knihoven, vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnost. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. V knihovně pracují 4 odborní pracovnici.

 

  Městská knihovna v Rýmařově  byla a je místem, kde se pravidelně či sporadicky a náhodně setkávají členové určité komunity. Jde o příslušníky všech generací, lidi s různou úrovní vzdělání či sociálním postavením, příslušníky různých kultur, s nejrůznějšími handicapy, ale také s různými potřebami, očekáváními, záměry. Všem těmto lidem jsou dveře veřejné knihovny otevřeny dokořán. K návštěvě vybízí nejen široce otevřeným prostorem, ale také „duchem“, postojem, vstřícností a profesionálním přístupem knihovníků. Nepřijímá své uživatele jen v kamenné budově, ale i dálkově, prostřednictvím telekomunikačních sítí – internetu, prostřednictvím svých webových stránek, jakýchsi pomyslných virtuálních dveří. Ne každý návštěvník přichází do knihovny za uspokojením čtenářské či informační potřeby, knihovna je také místem setkávání lidí, kteří sem chodí kvůli panující atmosféře dávného vědění a lidského poznání, cítí určité spříznění, duševní klid, psychickou pohodu .
 

  Toto vše zajišťuje rovný přístup, nárok na bezplatné základní služby, dostupnost pro sociálně slabší občany. Knihovna ve své nabídce má speciální služby pro handicapované občany, nezaměstnané. Bohatá je  i kulturní nabídka – dokumenty všech forem a žánrů,  přednášky, literární besedy, autorská čtení, autogramiády, setkávání s osobnostmi regionu, výtvarné výstavy a vernisáže. Vše bylo a je děláno s cílem, aby každý měl chuť do knihovny vstoupit, aby sem zašel s nadějí, že přichází do důvěrně známého místa, a aby se sem v jakékoliv životní situaci rád vracel.