Hodnocení za rok 2019

10. 03. 2020 - 12:54, Hodnocení činnosti knihovny

    Hodnocení činnosti Městské knihovny Rýmařov za rok 2019

 

Úvod

Knihovna je od 1. 7. 1996 samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou městem Rýmařovem s 8395 obyvatel.

Knihovna pracovala v roce 2019 podle ročního plánu. Usilovala o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Plnila komunitní roli knihovny.

Po celý rok se připravovala na stěhování do nových prostor na ul. Julia Sedláka 18.

 

I. Knihovní fondy

V knihovně je používán od roku 2015 AKS Verbis a katalog Portaro. Od roku 2018 se používá verze Verbis 2.0. Probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v AKS Verbis a pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování), čímž jsou knihy věcně i hygienicky zaopatřeny.

Při pravidelné aktualizaci KF jsou starší knihy odneseny do skladiště (sklepa), abychom uvolnili prostor pro nové knihy. U knih, které jsou uloženy ve skladišti, je v katalogu přepsána lokace pro snazší vyhledávání. Opotřebované knihy jsou průběžně vyřazovány a dány do sběru.

Dodržujeme standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu, „Dobrý fond pro dobrou knihovnu“

https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond

  

Předplatného časopisů a denního tisku pro knihovnu bylo soustavně zajišťováno – počet odebíraných periodik bylo 55.

Knihovní fond byl nakupován a zpracováván prostřednictvím Regionálního knihovnického centra v Bruntále (RKC). RKC je součástí Městské knihovny Bruntál. S Městskou knihovnou Bruntál, která má regionální funkci, má naše knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok.

Do RKC jsou zasílány zálohové platby na nákup knih, celková částka na nákup knih byla 270 000 Kč. Služba je placená, za 1 zpracovanou jednotku je nám účtováno 12 Kč.

  

Stav KF k 31. 12. 2019

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

HRY

Hudebniny

celkem

7352

12545

1268

4320

275

80

81

272

26193

- přírůstek KF:            1346   

- úbytek KF:               2446

- počet odebíraných periodik:            55 titulů

 

II. Statistika – čtenáři – návštěvníci – výpůjčky

V roce 2019 bylo v knihovně registrováno 11,62 % čtenářů z počtu obyvatel (8395).

Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice kladně, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 3x a každý čtenář 21x z celkového počtu návštěvníků.

 

 

 

2019

1

počet obyvatel

8395

2

 

čtenáři celkem

976

3

                 z toho čtenáři do 15 let

344

4

Návštěvníci celkem (fyz. + on-line) ř. 5+10

20635

5

Fyz. návštěvy

15304

6

                z toho návštěvníci půjčovny

9491

7

                z toho návštěvníci kulturních akcí

3661

8

                z toho návštěvníci vzdělávacích akcí

219

9

                z toho návštěvníci internetu

1933

10

Návštěvníci on-line služby

5331

11

Návštěvníci webových stránek

11022

12

Výpůjčky celkem

33819

13

                z toho Mg, mluv. slovo a jiné

275

14

                z toho časopisy

7312

  

Služby čtenářům – vzdělávací a kulturní akce, MVS 

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba) zaslané

MVS obdržené

70

3661

161

23

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže

Výstavy a jiné akce v Galerii u Stromu poznání  

 • Výstava obrazů Můj rok 2018 – Ondrašíková I. + L., Klimešová M., Horký
 • Výstava Jany Strnadelové: Schovaní za barvou
 • Fotografie Marka Zotha: Portrét, zátiší, Jižní Korea
 • Absolventi ZUŠ – Přikrylová E., Casciani, A., Endlicherová M., Wnenková M., Tydírová B., Šalmík Š.
 • Fotografie Jana Němečka: Reynkovi/Petrkov
 • Derniéra výstavy Jana Němečka s koncertem Vladimíra Václavka
 • Výstavy knih na půjčovně: výročí spisovatelů na dětském a dospělém oddělení, tipy do Čtenářské výzvy 

Besedy, autorská čtení aj. 

 • Vyprávění o cestě po Mexiku, autorské čtení z knížky Horká čokoláda – Bohumil Macháček
 • Beseda a koncert Jiřího Dědečka
 • Noc literatury – literární happening – čtení z evropských novinek
 • Komiksový workshop s Danielem Vydrou pro 7. ročník ZŠ
 • Scénické čtení agentury Pierrot – Pošťácká pohádka, pro předškoláky a prvňáčky regionu Rýmařovska
 • 30 let sametové revoluce: workshop – „Pamflet – leták – samizdat“ pro studenty gymnázia a žáky 9. tříd o tiskařských technikách, samizdatu a šíření informací v dobách nesvobody projevu. Studio bez kliky s Romanem Prokešem.
 • Tomáš Štěpán (Poli) – cestopisná přednáška Asie (Kambodža, Laos, Severní Vietnam)

 Knihovnické lekce, besedy pro školy na vybrané téma aj.

 • Beseda o knize „Poklad starého Brouka“, čtení, výroba motýla, kamínek, krajka
 • Beseda o knize „Domov pro Marťany“ od Martiny Drijverové
 • Beseda o knize „Babička drsňačka“ od Davida Walliamse
 • Beseda o knize „Útěk Kryšpína N.“ od Ivony Březinové
 • Knihovnické lekce pro ZŠ Stará Ves
 • Knihovnická lekce ZŠ Dolní Moravice
 • Knihovnické lekce pro ZŠ Horní Město
 • Knihovnické lekce pro ZŠ Lomnice
 • Knihovnické lekce pro ZŠ Rýmařov 1.–5. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou, práce se slovníky
 • Knihovnické lekce pro ZŠ Rýmařov – ZŠ Školní náměstí (ZvŠ)
 • Zvířata v zimě – čtení Lední medvídku, kam pluješ? Vyrábění ledního medvěda 3D, časopis Raketa – zimní sporty – ZvŠ
 • Masopust – čtení, pohádka na PC, vyrábění masek – ZvŠ
 • Velikonoce – zvyky, tradice, úkoly z časopisů, čtení, pohádky Youtube, výroba kuřátka ve vajíčku, zajíc čárkovaná omalovánka – ZvŠ
 • Zvířata, mláďata podlahové puzzle, vyrábění kočky, psa, ryba z CD – ZvŠ
 • Prázdniny – čtení, výroba lodiček a rybiček – ZvŠ
 • Vánoční návštěva knihovny – zvyky, tradice, pohádky, výroba vánočních ozdob, přání/anděl z papíru – ZvŠ 
 • Exkurze MŠ Horní Město – knihovnická lekce, čtení, hry
 • Exkurze MŠ Dolní Moravice – knihovnická lekce, čtení, hry
 • Exkurze MŠ Stará Ves – zvířata, mláďata podlahové puzzle, vyrábění kočky, psa, ryba z CD
 • Exkurze MŠ Rýmařov – čtení z knihy „Jak bylo malé slůně jednou velmi smutné“; ukázky knih, hry 
 • Noc s Andersenem – skautky, světlušky, pátrací hra s úkoly, vyrábění korálků z papíru, velikonoční vajíčka, vyprávěcí kamínky, čtení aj. 
 • Pasování prvňáčků ve spolupráci se žáky ZUŠ (rytíř J. Ujfaluši, princezna L. Škarupová
 • Kolektivní půjčování jednotlivých tříd ZŠ 
 • Odborný seminář v anglickém jazyce – pro studenty septimy, vedené učitelem
 • Návštěva dětí z Vrbna pod Pradědem – exkurze, hry

 VU3V www.e-senior.cz

VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala v roce 2012 konzultačním střediskem.

 • Závěrečného semináře ve Šternberku se zúčastnily paní Mořkovská, Teislerová, Hanáková a Přikrylová, Měrková, Trpíková, kde byly předány pamětní listy – Expozice času. Seminář proběhl v květnu.
 • LS byl zahájen v lednu – na téma „Klenoty barokního sochařství v českých zemích“ – (Květná zahrada v Kroměříži, Salla terrena zámecké rezidence v Kroměříži, Vidění sv. Luitgardy a sv. František Xaverský na Karlově mostě, Náhrobek Jana Václava Vratislava Michny z Mitrovic v Praze, Ctnosti a neřesti v Kuksu, Betlém v Kuksu, v počtu 9 seniorů.
 • ZS byl zahájen v říjnu na téma Umění rané renesance v Itálii – Počátky, principy a objevy rané renesance; Filippo Brunelleschi; Masaccio; Sandro Botticelli, v počtu 11 seniorů.
 • V květnu se senioři zúčastnili promoce v Praze.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy či zdravotní problémy. Systém výuky je založen na projekci předem vysokoškolskými lektory natočených přednášek, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

Kurz trénování paměti

Trénování paměti pro pokročilé probíhalo v odpoledních hodinách:

 • Strategie prvního písmene
 • Mánesova kalendářní deska
 • Metoda FIE

Lektorskou činnost zajišťovala Mgr. Michaela Jiroušková, držitelka Certifikátu II. stupně Trenérů paměti.

 Týden knihoven 30. 9. – 4. 10. 2019           23. ročník

V Týdnu knihoven mohli návštěvníci půjčovny využít jistých výjimečných výhod, např. smazat svoje hříchy a beztrestně vrátit knížky po termínu výpůjčky nebo se do knihovny zadarmo zaregistrovat. Registraci zdarma využilo 49 nových čtenářů.

V týdnu probíhaly besedy, workshopy, výstava, práce s katalogem, kabelkový a knižní bazar.

 Jiné

 • Stánek knihovny v rámci Dne města – antikvariát, rande na slepo s knihou, deskové hry, soutěže pro děti, propagační a informační materiály
 • Donášková služba starším a imobilním občanům na požádání
 • Výměnná burza knih (červenec – srpen)
 • KNIHOBUDKA – v květnu 2016 byla ve Flemmichově zahradě umístěna knihobudka, ve které jsme pravidelně obměňovali knihy.

 

IV. Knihovnicko-informační služba

Kopírování, laminování aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem.

BIS (bibliograficko-informační služba) – právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

MVS (meziknihovní výpůjční služba) – byla poskytována všem zájemcům, kteří požadovaný dokument nenašli v naší knihovně. Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven. Bylo uskutečněno 184 požadavků.

  

On-line informační služby

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny i mimo ni, a to z webových stránek knihovny, tzv. webové rozhraní PORTARO.

On-line rezervační služba a prolongace jsou čtenáři využívány.

V Galerii u Stromu poznání využívali návštěvníci wi-fi síť, tato služba umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.

Elektronická čtečka knih byla zakoupena již v roce 2011, z řad čtenářů není využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují, děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.

 

Elektronické služby knihovny

 • Webová stránka knihovny: knihovnarymarov.cz
 • Elektronický katalog (Portaro) na stránkách knihovny
 • Knihovny na facebooku rymarov.facebook@seznam.cz
 • E-knihy – možnost půjčovat E-knihy prostřednictvím Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
 • Benchmarking knihoven: jsme zapojeni od roku 2013.
 • ROI – šťastné číslo pro knihovnu bylo vypočítáno v roce 2016 na 4,15.

Tato hodnota znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do našeho rozpočtu poskytla naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 4,15 Kč.

 

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2019

RV SKIP – Ostrava, Olomouc, Svinov, Litovel, Bílovec, Lipník nad Bečvou

Kontroly dozorčí komise SKIP10

Valná hromada SKIP – Šumperk, Praha

Porady RKC Bruntál

Krajská porada – Ostrava

Dílna knihovníků Trénování paměti – Třinec

ČSTPMJ – Jak si hrát – Praha

Setkání knihovníků regionu Bruntál – Heřmanovice

Knižní festival Ostrava – přednáška Jiří Trávníček: Tchoř v kurníku

Zákoník práce – Jihlava

Ukázková lekce ve škole Stará Ves – Michal Griga: Storytelling

KLUBKO – Olomouc (Studio bez kliky)

OKNA – Český Těšín

Listování – Šmodrcha

Elektronická konference – Zlín

Specifika soc. znevýhodněného prostředí a jeho vliv na vzdělání dětí a mládeže – Olomouc

Akviziční portál (nová funkcionalita) – Olomouc

Knižní příběhy a výtvarné tvoření – Brno

Metodická návštěva knihovny v Jeseníku

Knihovnický kurz – Knihovník v přímých službách – Ostrava

Jičín město pohádky

Konference knihovny současnosti – Olomouc

PO a OBZP

 

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2018

 • Kontrolní činnost podle příslušných právních předpisů
 • Zodpovědnost zřizovateli za řádné hospodaření PO včetně hospodaření s majetkem
 • Zodpovědnost za úroveň a poskytování veřejných služeb a za řádný chod organizace
 • Plánování odborné, ekonomické a provozně-technické činnosti
 • Zajištění personální agendy
 • Účast na školeních
 • Kontrola PO a HP
 • Kontrola hospodaření za rok 2018 Ing. Věra Sabová, Ing. Jana Staníková (červen 2019)
 • Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2018
 • Aktualizace vnitřních směrnic
 • Archivnictví
 • Spisová služba (od roku 2012)
 • Datová schránka od roku 2009
 • Zajištění údržbářských prací, opravy aj.
 • Revize HP
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí v místním tisku
 • Administrace web stránek – Michaela Jiroušková
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2018
 • Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2018
 • Příprava plánu akcí na rok 2019
 • Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2019
 • Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamerami, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
 • EZS a kamerový systém bal zajišťován firmou Bescom Ostrava.
 • Výpověď ze smlouvy firmě Bescom z důvodu stěhování
 •  Projekt Česká knihovna – projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 7484 Kč
 • Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
 • Elektronický podpis – certifikaci má v platnosti Lenka Žmolíková.
 • V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
 • Spolupráce s RKC, které zajišťuje služby v oblasti zpracování knih – (Smlouva s Městskou knihovnou v Bruntále o poskytování regionálních služeb).
 • Pracovnice se řídily směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
 • Zajištění dodržování smlouvy s DILIA
 • Knihobudka ve Flemmichově zahradě byla pravidelně doplňována.
 • Dodržování podmínek pojistné smlouvy o škodovém pojištění – Generali Pojišťovna
 • Návrhy (Hana Maulerová DoPP) a realizace tisku kalendáříků (Trifox Šumperk), které slouží čtenářům k poznámkám, kde si mohou zaznamenat termín vrácení knih.
 • V tomto roce proběhly volby do EU, v knihovně byla volební místnost.
 • Účast v projektu Benchmarking knihoven od roku 2013 – (červen)

Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná. Více na  www.benchmarkingknihoven.cz.

 • GDPR – Bezpečnostní audit a analýza bezpečnostních rizik při nakládání s osobními údaji bylo zpracováno Ing. Jitkou Steinerovou, včetně směrnice a školení pracovníků.
 • Od 1. 1. 2019 byla přijata Mgr. Zdena Přikrylová bez výběrového řízení.
 • Od 1. 12. 2019 po přestěhování knihovny došlo k úpravě půjčovní doby, otevírací doba od 8:30, byla zavedena polední přestávka od 11:30 do 12:30. Zavírací doba změněna nebyla.

 

VII. Automatizovaný knihovnický systém VERBIS 2.0

 

Od května 2015 knihovna používá AKS Verbis, který zaručuje kvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN. Můžeme stahovat hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Od května 2018 knihovna přešla na novou verzi Verbis 2.0, která podporuje GDPR.

Knihovna uzavřela tříletou placenou smlouvu o podpoře a tím jsme získali novou verzi zdarma.

VERBIS 2.0 (plná verze pro 5 uživatelů včetně modulu Revize) a webový katalog PORTARO.

AKS zaručuje:

 • zkvalitnění služeb našim uživatelům,
 • přechod na moderní systém s bezpečně uloženými daty (DB server) s možností vzdálené správy a podpory,
 • jednodušší spolupráci se Souborným katalogem NK,
 • webový katalog Portaro poskytuje čtenářům uživatelsky přívětivější prostředí a umožní jim také fulltextové vyhledávání.

 

VIII. Personální agenda

V roce 2019 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky Bc. Lenky Žmolíkové.

Petra Klimentová – dětské oddělení

Mgr. Michaela Jiroušková – dospělé oddělení

Mgr. Zdena Přikrylová – dospělé oddělení (nástup 1. 1. 2019)

 

Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Martou Uhlířovou na DoPP (leden – červen 2019), od září 2019 byla uzavřena DoPP s paní Lenkou Jirouškovou.

Účetní – Jana Bradová DoPP

 

IX. Rekonstrukce a stěhování knihovny

Leden 2017

Zastupitelstvo rozhodlo o přemístění knihovny do budovy J. Sedláka 18.

Únor 2018

Poptávka pro zpracování projektové dokumentace:

Ing. arch. Tomáš Adámek, Architektonický ateliér Tomáš Adámek, Vinohradská 75,

120 00 Praha 2

Listopad 2018 – červen 2019

Stavební práce – firma Rýmstav – kolaudace 20. 6. 2019

Červen 2019

Byla vybrána firma na výrobu nábytku – KANONA, a. s., Praha

Červenec 2019

Montáž žaluzií – firma Žaluzie na míru Bolatice

Říjen 2019

 1. 10. přijely první kamiony s materiálem a začala montáž nábytku.

Listopad 2019

 1. 11. předání zakázky
 2. 11. stěhování – firma Stěhováček Ostrava

15.–29. 11. uspořádání fondu, zapojení počítačů, zprovoznění telefonů, internetu, kamer, nainstalování dotykových tabletů, zajištění informačního systému v knihovně, nápisu na budovu ad.

Prosinec 2019

 1. 12. zahájení provozu
 2. 12. slavnostní otevření budovy knihovny a SVČ. Slavnostního otevření se zúčastnila ředitelka MSVK Ostrava PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.

Instalace stropního dataprojektoru.

Zprovoznění zabezpečovacího systému.

Objednávka posuvných regálů dle cenové nabídky Město Rýmařov – TRAIN (PEMATROS, s.r.o.)

 

  

V pondělí 2. prosince se po dvoutýdenní stěhovací pauze znovu otevřela rýmařovská knihovna. Od prosince má novou adresu – sídlí v budově na ulici Julia Sedláka 18, která byla rekonstruována pro potřeby knihovny a některých zájmových kroužků Střediska volného času.

Půjčovna pro děti a mládež sousedící s čítárnou poskytuje útulné, bezpečné prostředí, kde si mohou děti nejen číst, půjčovat knížky a časopisy, psát úkoly, kreslit nebo pracovat na počítači, ale i hrát stolní hry a pro nejmenší jsou nově připravené edukativní hračky, které je možné si rovněž půjčit domů. Kvalitní dřevěné hračky nejsou levnou záležitostí, a tak si je rodiče mohou tímto způsobem vyzkoušet dřív, než se třeba rozhodnou některou zakoupit. Dětská půjčovna má samozřejmě i zázemí pro besedy, oblíbenou pyramidu k sezení (se skrýší uvnitř) a zařízení pro videoprojekci. Pěkným interiérovým prvkem je domeček, který v sobě ukrývá knížky pro nejmenší čtenáře a nečtenáře.

Půjčovna pro dospělé je spolu s kanceláří ředitelky knihovny situována v pravém křídle podlaží. Menší plocha půjčovny ve srovnání s předchozími prostory vyvolala nutnost zvýšit úložnou kapacitu knižních regálů, jsou tudíž o něco širší a především o polici vyšší. Do volného výběru se tak podařilo umístit většinu knižního fondu (více než tisíc knih musely knihovnice vyřadit nebo převést do skladu). Díky bílé barvě regálů půjčovna navzdory maximálnímu využití kapacity místností nepůsobí stísněně. Dostatek místa získala naučná literatura i beletrie, samostatně jsou vystaveny detektivky, povinná četba k maturitě, knižní novinky i tipy, výměnný fond, stejně jako oblíbená Čtenářská výzva, a zbylo i místo pro čtecí koutky. Vyhledávání v katalogu čtenářům usnadní počítače umístěné přímo na regálech a díky dobře viditelným popisům se v půjčovně, čítárně i dětském oddělení snadno zorientují.

Návrh interiéru, který i při menší využitelné ploše zajišťuje všechny funkce knihovny, na něž jsou čtenáři zvyklí, je dílem architekta Tomáše Adámka. Reakce návštěvníků jsou zatím velice pozitivní a lze podle nich soudit, že přes nevýhody, které přemístění knihovny přineslo (větší vzdálenost od centra, rozdělení knihovny na dvě poloviny), se nové prostory líbí. Těm, kteří to teď mají do knihovny příliš daleko, především seniorům a handicapovaným, knihovna nabízí zdarma donášku knih až domů.

Knihovna, to ovšem není jen půjčování knih nebo veřejný internet. Představuje především přívětivý nekomerční prostor pro setkávání všech generací i klidné útočiště – zkrátka „obývák města“.

Zdroj: Mgr. Z. Přikrylová

 

V Rýmařově 24/2/2020                                 Zpracovala: Bc. Lenka Žmolíková, řed. knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Letní semestr 2021

Pozoruhodný svět hub

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Mistři evropského barokního malířství 17. století

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.