Internet

1. 04. 2018 - 10:49, Služby

Provozní řád pro práci s počítačem a s internetem 

 

Provozní hodiny

Pondělí, úterý, čtvrtek    

  8:30 - 16:50

Pátek   

  8:30 - 15:50

 

 

Ceník

Tisk 1 stránky - text

3,- Kč

Tisk 1 stránky – celoplošný obrázek

10,- Kč

 

 

 Pravidla pro práci s počítačem a na internetu

 1. PC může využívat každý návštěvník knihovny, který ovládá základy práce na počítači a základní principy práce s internetem.
 2. Návštěvník, který není čtenářem knihovny předloží průkaz totožnosti a poskytne pracovnicím knihovny potřebná data a uhradí jednorázový vstupní poplatek 10,- Kč/ 1 hod.
 3. Uživatel je povinen seznámit se s tímto řádem, dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů pracovnic knihovny.
 4. Spuštění a vypnutí počítače provádějí pouze pracovnice knihovny
 5. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software.
 6. Není dovoleno nahrávat na disk vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů, restartovat PC nebo jinak zasahovat do prostředí Windows.
 7. Není dovoleno pracovat s programy, které patří do soukromí (porno, sex)
 8. Uživatel odpovídá za vzniklé škody porušením tohoto Provozního řádu v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem
 9. V případě nedodržení některého z ustanovení tohoto řádu, mohou pracovnice knihovny ukončit přístup uživatele k počítači
 10. Pracovat na PC  je možné  na všech volných počítačových místech určených veřejnosti
 11. Přístup k informacím přes internet je zdarma.
 12. Doba využívání této služby je 60 minut.
 13. Pracovnice knihovny neprovádějí zaškolování na počítačích.

 

 

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1.ledna 2011

Lenka Žmolíková, ředitelka knihovny

 

www.knihovnarymarov.cz                                                                            

e-mail : knihovna.rymarov@seznam.cz

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.