Služby knihovny

11. 04. 2018 - 18:05, Služby

Knihovna má ve svém fondu 28117svazků knih, 59titulů novin a časopisů a mluvené slovo na CD. Buduje univerzální a informační knihovní fond se zřetelem ke kulturním hodnotám, vzdělávacím, informačním a rekreačním potřebám občanů. 

Poskytuje tyto služby:

 • absenční půjčování knih, časopisů, a hudebnin
 • prezenční půjčování nejnovějších čísel periodik a encyklopedií
 • půjčování zvukových nahrávek pro zrakově postižené uživatele
 • zajišťování odborné literatury, kterou nemá knihovna ve svém fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven
 • BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.
 • zpřístupnění internetu uživatelům na 8 počítačích
 • reprografické služby
 • informační lekce a besedy o knihách pro mateřské, základní a střední školy a exkurze dle požadavků pedagogů
 • výuka pro  školy – práce s encyklopediemi, databázemi aj.
 • výstavy a soutěže
 • donášková služba starším nebo imobilním občanům (tel. 778 532 965) 
 • on-line informační služby
 • on-line rezervační služba, prolongace
 • výměnná burza knih
 • prezenční půjčování e-čtečky

 

 

Provozní doba

pondělí   8:00 – 17:00
úterý       8:00 – 17:00
středa       zavřeno
čtvrtek    8:00 – 17:00
pátek      8:00 – 16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2019

Umění rané renesance v Itálii 

2. přednáška: 16. 10. 2019

3. přednáška: 30. 10. 2019

4. přednáška: 13. 11. 2019

5. přednáška: 28. 11. 2019

6. přednáška: 11. 12. 2019

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.