Hodnocení za rok 2010

26. 03. 2018 - 19:02, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8822 obyvatel.MěK pracovala v roce 2010 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku ve Stránském. Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

 

I. Knihovní fondy

V knihovně probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.1 a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny. Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno. Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , s kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních

a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za 1 zpracovanou jednotku

 

Stav KF k 31.12.2010

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

9672

16434

1476

5234

727

140

277

33960

- přírůstek KF    : 1145                     

- úbytek KF       :   355                         

- počet odebíraných periodik     70 titulů

 

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 10,9% čtenářů z počtu obyvatel (8765)

Velký nárůst byl v počtu návštěvníků,  knihovnu navštívil každý obyvatel města v průměru 4x  a čtenář 36x.

 

čtenáři

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

Registrovaní čtenáři celkem:

18

956

974

z toho do 15 let

6

257

263

 

 

 

 

návštěvníci knihovny celkem

188

 

34770

       

34958

z toho návštěvníků knihovny

144

13719

13863

z toho návštěvníků na internetu

44

5799

5843

z toho návštěvníků na akcích

 

6163

6163

z toho on-line návštěvníci

 

8374

8374

 

 

výpůjčky

v průměru každý čtenář si během roku půjčil 63 knihovních dokumentů

 

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

 celkem výpůjčky

148

60595

60743

naučná dospělé

44

8874

8918

beletrie

64

25257

25321

naučná pro mládež

20

3282

3302

mládež krásná

20

6350

6370

periodika

-

16597

16597

jiné

-

235

235

 

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)     zaslané

MVS  obdržené

  100

6163

106

69

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

Výstavy v Galerii u stromu poznání   

 • Výstava fotografií – Rozdíl mezi severní a jižní kulturou
 • Miroslav Morávek – kresba              
 • Byl jednou jeden svět – Životní osudy paní Edith Carter Knopflmacher z Huzové
 • Fotografie Rýmařova z objektivu Rostislaba Blechy
 • Foto lidí, jak je vidí Milan Roubek – Beatiful 2010
 • Absolventi ZUŠ
 • Roman Tesař – fotografie
 • Výstava ovoce,zeleniny a květin ze zahrádek našich občanů
 • Z vlastní tvorby Markéty Míčkové
 • Příroda z objektivu Stanislava Krejčíka
 • Papírové kouzlení – Gymnázium Rýmařov
 • ZUŠ – Vánoce – Vánoční kapr

Výstavy na půjčovně :

 • Výstava fotografií ze soutěže  „Čtení sluší každému“
 • 55. výstavek výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení

Besedy                             

 • Mezi severem a jihem – Aleš Křenek
 • Pobaltské republiky – Petrohrad     - Jiří Strakoš
 • Byl jednou jeden svět – Životní osudy paní Edith Carter   Knopflmacher z Huzové
 • Izrael v pohybu – Tomáš Černohous
 • Káhira volá – Karel Otta    - Mgr. Jiří Karel
 • Čertovo kopyto – Jan Sviták(autorské čtení)
 • Budhismus
 • Starobylé doly hankštejnské a kamenohorské  - Mgr. Jiří Karel
 • V prachu dvaceti let  - Pavel J.Hejátko
 • Básník v báglu – Ivona Březinová
 • Pekelný advent – Jan Sviták

                 

Soutěže nejen pro děti               

„Čtení sluší každému“ – fotografická soutěž

     

Knihovnické lekce a besedy pro školami na téma :

Božena Němcová

Hlasité čtení v knihovně

Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-9. ročník

Knihovnické lekce pro střední školy

Výběr ze školní četby

Exkurze mateřských škol

Odpolední čtení v MŠ- čtení dětem před spaním

 

Březen měsíc knihy

 • Noc s Andersenem (účast 13 dětí)
 • Návštěvy v MŠ, Revoluční – čtení dětem před odpoledním spaním

Jiné          

 • Donášková služba starším a imobilním občanům
 • Výměnná burza knih
 • Literárně dramatické pásmo „Máj“ v podání žáků ZUŠ dramatický obor pod vedením Sylvie Jablončíkové. S tímto pásmem vystupovali  první pondělí v měsíci květnu po celý den, vždy v celou hodinu  a další vystoupení předvedli při křestu knihy v Týdnu knihoven.

 

Týden knihoven 4.-9.10.2010

 • Registrace zdarma po  celý týden
 • Čtenářská amnestie
 • VŘSČ – pocta K.H.Máchovi – Básník v báglu v podání Ivony Březinové – autorky knihy.
 • Čtení s malováním  pro MŠ  - O Červené Karkulce
 • Křest knihy „Staré pověsti Rýmařovska“

            Hodnocení Týdne knihoven 2010

    Během Týdne otevřených dveří, který naše knihovna uspořádala v Týdnu knihoven se zaregistrovalo 85 dětských čtenářů a 150 dospělých čtenářů a v několika případech byla také využita čtenářská amnestie. Registrace čtenářů byla po celý týden zdarma!!!

       Velké říjnové společné čtení navštívily 3 třídy základní školy a 1 třída studentů. Celkově se zúčastnilo 83 čtenářů, kteří četli knihy  od Ivony Březinové : Básník v báglu a studenti gymnazia se začetli do knihy Historie skoro detektivní od Miroslava Ivanova.

       Plánované autorské čtení s Pavlem J.Hejátkem bylo odloženo z důvodu nemoci na 18.10.2010

      Čtení pro mateřské školy se setkalo s velkým ohlasem. Knihovnu  navštívily 2 školky s celkovým počtem 46 dětí. Dětem jsme četli pohádku O Červené Karkulce, po přečtení pohádky děti malovaly na společný velký arch  papíru Karkulku, vlka, chaloupku, les a vše možné, co je na pohádce zaujalo.

      V Galerii u stromu poznání byla zahájena výstava makrofotografií Stanislava Krejčíka s názvem Uruguay očima entomologa.

      Nejvýznamnější akcí Týdne knihoven byl křest knihy „Staré pověsti Rýmařovska“ a oslava 65. výročí založení knihovny. Akce se zúčastnili ilustrátoři knihy, překladatel pan Mgr. Otto Spitzer, zástupce města Ing. Jaroslav Kala, místostarosta a zastupitelky paní K.Sicová a B.Filipová. Paní Mgr. Jana Leparová byla delegována ředitelkou Moravskoslezskou vědeckou knihovnou Ostrava Ing. Leou Prchalovou k účasti na křtu.

Z pozvaných z výboru SKIP nás navštívila dnes již důchodkyně Ilonka Nemeškalová z Ostravy, nechyběli ani knihovníci z Krnova a Bruntálu a občané Rýmařova, kteří si tuto jedinečnou  akci nenechali ujít. Pozvání přijal senátor Jiří Žák, který přijel se vzácnou návštěvou Upírem Krejčím.

 Před slavnostním křtem nás potěšili žáci dramatického oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Sylvie Jablončíkové s Máchovým Májem. Hvězdou vystoupení byl Lukáš Adam, který sklidil obrovský aplaus. Kmotry a sudičkami knihy se staly, jak řekl místostarosta, dámy  tří L.

Lenka Žmolíková, Lenka Baborovská a Leona Pleská. Překvapení  čekalo hosty na dětském oddělení, kde zaměstnanci knihovny připravili nemalé občerstvení v podobě koláčků, jednohubek, chlebíčků a zákusků a jiných dobrot. Všichni přítomní dostali tašku, jejímž obsahem byla kniha,  kapsa s pověstmi, propiska, letáčky, kalendářík a záložka do knihy.

Velký dík patří sponzorům, kteří nám pomohli k obohacení slavnostní tabule panu Humlovi, Bednářovi a paní Habrové.

 

Celkový počet návštěv na akcích v TK byl 176 lidí, celkem fyzické návštěvy se vyšplhaly na 670 návštěvníků.            

 

      Příprava a podklady pro tisk knihy „Staré pověsti Rýmařovska“

V roce 2006 jsme nechali přeložit text pověstí ze švabachu do češtiny paní Ludmilou Zimkovou.  Texty pověstí  jsme vybrali v Městském muzeu Rýmařov ve starých časopisech. V roce 2008 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na téma „Namaluj povět o ….“, vybrané práce spolu s textem  ležely v knihovně. V roce 2009 bylo vyhlášené dotační řízení, do které ho se Město spolu se Sdružením obcí Rýmařovska zapojilo a výsledek byl velice dobrý. Získala se částka, která umožnila v roce 2010 tisk knihy, skládačky a propisek s pověstmi. V červnu byla vybrána firma Trixof pro grafické zpracování a tisk knihy, skládačky a propisovaček  Staré pověsti Rýmařovska. Během prázdnin probíhaly schůzky s výše jmenovanou  firmou a pracovalo se na úpravě a vzhledu knihy.

V říjnu 2010 byla KNIHA na světě a u příležitosti 65. výročí založení knihovny byla kniha slavnostně v knihovně pokřtěna.

 

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem

 

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

 

MVS  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven.

 

On-line informační služby

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní.

On-line rezervační služba, prolongace

V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť , tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.

 

Na pobočku do  Stránského byl přeložen bezplatný internet ze zrušené pobočky Janovice- internet je zapojen přes PIK.

 

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2010

Školení PO a OBZP – všichni pracovníci

SKIP – Klubko v Lipníku nad Bečvou ( Martin Holouš)

Den knihovníků v Českém Těšíně - (Střešinková, Holouš)

Knihovnický happening v TURNOVĚ (Žmolíková, Střešinková, Holouš)

Vzdělávací a poznávací zájezd  - Náchod,Hradec Králové, Jeseník (Žmolíková, Holouš)

Účast na školení Unie zaměstnavatelského svazu – Fundraising pro kulturní instituce a Marketingové dovednosti pro pracovníky kultury (Žmolíková)

Účast na Regionální valné hromadě v Přerově –Žmolíková Lenka byla zvolena do dozorčího výboru  SKIP Severní Morava.

Účast na regionálních výborech SkIPu

Školení v Knihovně hlavního města Prahy – komunitní knihovny (Žmolíková)

Pravidelná účast na školeních a poradách RKC v Bruntále (Žmolíková, Durchánková, Střešinková)

 

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2010

 • Účast na školeních, na zastupitelstvech
 • Kontrola inventarizace a hospodaření – kontrolní výbor
 • Kontrola PO a HP
 • Kontrola hospodaření za rok 2009 ing. Staníková(září)
 • Kontrola OSSZ
 • Kontrola VZP Opava
 • Archivnictví
 • aktualizace KF a metodická činnost na pobočce ve Stránském
 • zajištění přeložky internetu z pobočky Janovice do pobočky Stránské- funkční od 5.5.2010
 • údržbářské práce,  opravy, malování
 • Byl opraven strop v půjčovně s následným malováním.
 • revize HP
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Revize elektriky a elektrického zařízení
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí  v místním tisku
 • Aktualizace  webových stránek – zajišťuje Martin Holouš 
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2009
 • Příprava plánu akcí  na rok 2011
 • Koncem roku byl v knihovně obnoven kamerový systém, který po revizi vyšel, jako nevyhovující a bylo doporučeno vyměnit záznamový aparát(DVD a minitor) Bezpečnostní kamery pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
 •  Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 2800,- Kč
 • Z programu Knihovna 21.století jsme získali z MK ČR částku ve výši 7000,- Kč na realizaci projektu „Dveře knihovny dokořán napříč všem generacím“ Celková částka na realizaci byla plánovaná 15000,-
 • Zajištění registrace CSUJ
 • Zřízení elektronického podpisu v červenci
 • Opakované problémy se střechou nad Galerií , v zimě problémy se sněhem, v létě při větších deštích zatékalo do knihovny. Dvakrát během zimy byla poškozena střecha s polykarbonátu a následně i umělohmotné podhledy.
 • Z důvodu zápachu v knihovně byl po 12ti letech otevřen poklop u Stromu poznání, kde je jímka bez odtoku, pro svod dešťových vod. Doposud nebyl problém s neodtékající jímkou vyřešen.
 • V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
 • Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
 • Pracovníkům v roce 2010 byly sníženy mzdy o více jak 4% z důvodu stanovení závazného ukazatele na platy pracovníků v knihovně, který byl oproti roku 2009 snížen o 5 %. K tomuto kroku ředitelka vedla nemalý počet jednání se zastupiteli, starostou, vedoucí odboru, ale bohužel bez výsledku.

VII. Automatizovaný knihovnický systém KPwin SQL 1.1

Díky systému KPwin SQL 1.1 se zkvalitnila spolupráce s regionálním centrem v Bruntále a spolupráce s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN.

Velkým přínosem je možnost stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Nová verze používaná od 1.1.2009 umožnila celou řadu nových funkcí ve výpůjčním modulu,rešerších,akvizici a katalogizaci  včetně zlepšení statistických výstupů (deníku veřejné knihovny)

      Nové tiskové moduly přinesly celou řadou zásadních zlepšení.

Čtenářům je umožněna on-line služba rezervace, prolongace aj

 

VIII.Personální agenda

V roce 2010 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.

V dětském oddělení pracoval Martin Holouš,zástup RD, na dospělém oddělení pracovala Bc. Radka  Střešinková a Věra Durchánková, která tohoto roku oslavila životní výročí 55 let.

 

Práci uklizečky po celý rok vykonávala paní Květoslava Škorňová na DoPČ 2,5h/denně.

Na pobočce ve Stránském byl  Romanem Křenkem- DoPP.

Petra Klimentová byla nadále na mateřské dovolené s dcerou Adinkou.

 

V Rýmařově, 18/1/2011                                Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.