Hodnocení za rok 2011

26. 03. 2018 - 19:06, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8751 obyvatel.

MěK pracovala v roce 2011 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku ve Stránském.

Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

 

I. Knihovní fondy

V knihovně probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.1 a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny.

Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno.

Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , s kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních

a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za 1 zpracovanou jednotku

 

Stav KF k 31.12.2011

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

9821

16837

1450

5275

731

143

277

34534

 

- přírůstek KF    : 931

- úbytek KF       :   357

- počet odebíraných periodik     60 titulů

 

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

V roce 2011 bylo v knihovně registrováno 12% čtenářů z počtu obyvatel (8751)

Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice dobře, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 4x  a každý čtenář 33x.

 

čtenáři

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

Registrovaní čtenáři celkem:

22

991

1013

z toho do 15 let

8

285

293

 

 

 

 

návštěvníci knihovny celkem

324

33505

33839

z toho návštěvníků knihovny

215

22042

22257

z toho návštěvníků na internetu

109

5588

5697

z toho návštěvníků na akcích

 

5165

5165

z toho on-line návštěvníci

 

11463

11463

 

 

výpůjčky

v průměru každý čtenář si během roku půjčil 63 knihovních dokumentů

 

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

celkem výpůjčky

421

63327

63748

naučná dospělé

82

9005

9087

beletrie

112

27172

27284

naučná pro mládež

92

3341

3433

mládež krásná

135

6953

7088

periodika

 

16720

16720

jiné

 

78

78

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba) zaslané

MVS  obdržené

109

5165

248

31

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

Výstavy v Galerii u stromu poznání

 • Výstava fotografií Jižní evropské observatoře – Ivo Míček
 • Miroslav Morávek – kresba
 • Rudolfova kovárna – Šárka Lupečková
 • Čajové kouzlení – Markéty Míčková
 • Thajsko očima  Milana Robka
 • Absolventi ZUŠ
 • Jiří Meitner - obrazy
 • Výstava ovoce,zeleniny a květin ze zahrádek našich občanů
 • Rýmařov a okolí kresba Miroslava Morávka
 • Sudetenland – Roman Panáček- výstava fotografií
 • Kaleidoskopy -  Gymnázium Rýmařov
 • ZUŠ – Vánoce – Narození Ježíška

Výstavy na půjčovně :

 • výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení

K.Svolinský, J.Seifert, E.A.Poe,Z.Miler,S.Čech,L.Aškenazy, Z.Svěrák, J.Verne, P.Šrut, J.Drda, L.Štíplová, Edice TOOP, S.Hrnčíř, L.Souček, Hurvínek, J.Vodňanský, E.Štorch, J.Nesvadba,H.Doskočilová, H.Šmahelová, M.Drijverová,A.Jirásek, K.Hvížďala, P.Šabach, R.Gosciny, R.Dahl,I.Klíma,A.Goldfrane,V.Steklač, V.Havel, J.Suchý, E.Bass, V.Čtvrtek, K.J.Erben, K.H.Mácha, M.Macourek, A.Lustig, V.Renčín.

 

Besedy, autorská čtení aj.

 • Konec světa na 20 způsobů – Ivo Míček
 • Karma – dluh z minulých životů – Richard Filip K
 • Po památkách Unesco v Číně – Ladislav Šín
 • Havajské ostrovy 38 dnů dlouhá cesta po „ráji na Zemi“ – Libor Turek
 • Autorské čtení Jakuba Ludwig
 • „Pojďme se projít historickým Rýmařovem“  - vycházka s Jiřím Karlem
 • Křest knihy Karla Bubláka – „ADIN“ „ Se psím spřežením na Jamal“
 • Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
 • Autorské čtení Kláry Jančíkové
 • Odběhlci,marodáři aneb dezentýři Její císařské milosti a jiní– Jiří Karel
 • Rýmařovské hrdelní právo – Jiří Karel
 • Tvůrčí dílna „Vánoční dekorace“ – nakladatelství Anagram
 • Autorské čtení Terezy Václavkové . „Jůlinka z veselé zahrádky“

Práce s dětmi

 • Výtvarná dílna ( andělé, vánoční ozdoby,)

Knihovnické lekce a besedy pro školami na téma :

 • Současní autoři – beseda pro Zvl.školu
 • Hlasité čtení v knihovně
 • Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-9. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou
 • Knihovnické lekce pro střední školy
 • Výběr ze školní četby
 • Exkurze mateřských škol
 • Odpolední čtení v MŠ- čtení dětem před spaním

Březen měsíc knihy

 • Noc s Andersenem – zaměřeno na 100.výročí narození V.Čtvrtka (účast 13 dětí)
 • Návštěvy v MŠ, Revoluční – čtení dětem před odpoledním spaním

Jiné

 • Donášková služba starším a imobilním občanům
 • Výměnná burza knih (červenec,srpen)
 • Návštěva knihovny čtenářů z Vikýřovic - zájezd pořádaný obcí Vikýřovice

 

Týden knihoven 3.-8.10.2011

15.ročník pod názvem 15.kraj České republiky- kraj knihoven

 • Registrace zdarma po  celý týden
 • Čtenářská amnestie
 • VŘSČ – K.J.Erben – pohádky
 • Čtení dětem v mateřské školce
 • Beseda se spisovatelem V.Vondruškou
 • Anketa Městské knihovny včetně hodnocení : viz příloha
 • Malba M.Morávka před očima diváků
 • Autorské čtení Kláry Jančíkové

Hodnocení Týdne knihoven 2011

Během Týdne otevřených dveří, který naše knihovna uspořádala v Týdnu knihoven se zaregistrovalo 115 dětských čtenářů a 134 dospělých čtenářů.

V několika případech byla také využita čtenářská amnestie.

Registrace čtenářů byla po celý týden zdarma!!!

Velké říjnové společné čtení navštívily 5. ročníky základní školy

Celkově se zúčastnilo 75 čtenářů, kteří četli pohádky K.J.Erbena

Čtení pro mateřské školy se tentokrát uskutečnilo na půdě MŠ  na Revoluční ulici, kdy Martin Holouš, pracovník dětského oddělení, četl pohádky dětem před spaním, celkem 3x.

V Galerii u stromu poznání probíhala výstava kreseb Miroslava Morávka, která byla ukončena účastí malíře, který maloval před zraky diváků.

Úterý patřilo spisovatelům.

Odpoledne svým autorským čtením posluchače potěšila Klára Jančíková, studentka 3. ročníku Gymnásia Rýmařov, která představila svou  povídku Listy, se kterou se zúčastnila soutěže A.C.Nora v Hlavnici.

 

Poté následovalo setkáni se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, autorem historických románů, kterého se zúčastnilo 14 posluchačů.

Ohlas návštěvníků z Olomouce:

„díky moc, nejen za fotky, ale i za opravdu příjemnou (řekl bych až komorní) besedu, lepší jsme si to snad ani přát nemohli.“

Celkem fyzické návštěvy se vyšplhaly na 745 návštěvníků, z toho 169 návštěvníků, kteří se zúčastnili akcí, pořádaných v TK.

 

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem

 

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

 

MVS  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven.

 

On-line informační služby

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní.

On-line rezervační služba, prolongace

V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť , tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.

Ke konci roku byla zakoupena elektronická čtečka knih, která bude sloužit při knihovnických lekcích k seznámení se s novým nosičem dokumentů. Čtenáři budou moci si čtečku zapůjčit na půjčovně k prezenčnímu čtení.

 

Na pobočce  ve  Stránském je  bezplatný internet ze zrušené pobočky Janovice- internet je zapojen přes PIK.

 

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2011

Školení PO a OBZP – všichni pracovníci

SKIP – Klubko v Bohumíně ( Petra Klimentová a Lenka Žmolíková)

Den knihovníků v Opavě - (Lenka Žmolíková)

Knihovnický happening v Ostravě (Žmolíková,)

Vzdělávací a poznávací zájezd  - Rakovník, Kutná Hora (Žmolíková, Holouš, Střešinková)

Účast na školení Unie zaměstnavatelského svazu

– Manažerské dovednosti, Komunikační dovednosti, Změny a nové postupy v ekonomické praxi (Žmolíková)

– Semináře pro knihovníky a inf.pracovníky(Durchánková Věra)

Účast na regionálních výborech SKIP

Pravidelná účast na školeních a poradách RKC v Bruntále (Žmolíková, Durchánková, Střešinková)

 

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2011

 • Účast na školeních, na zastupitelstvech
 • Kontrola inventarizace a hospodaření – kontrolní výbor
 • Kontrola PO a HP
 • Revize HP
 • Kontrola hospodaření za rok 2010 ing. Grossová Mária(září)
 • Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2010
 • Aktualizace vnitřních směrnic
 • Kontrola OSSZ
 • Kontrola VZP Opava
 • Archivnictví
 • Aktualizace KF a metodická činnost na pobočce ve Stránském
 • Zajištění údržbářských  prací,  opravy, malování, nové osvětlení v Galerii
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Revize elektriky a elektrického zařízení
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí  v místním tisku
 • Aktualizace  webových stránek – zajišťoval  Martin Holouš a po jeho odchodu Radka Střešinková
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2010
 • Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2010
 • Příprava plánu akcí  na rok 2012
 • Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2011
 • Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
 • Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 3400,- Kč
 • Z programu Knihovna 21.století jsme získali z MK ČR částku ve výši 5000,- Kč na realizaci projektu „Dveře knihovny dokořán napříč všem generacím“ Celková částka na realizaci byla upravena na  10000,- (v projektu je nutné dodržet 50% spoluúčast).
 • Čtvrtletní uzávěrky jsou zasílány do CSUJ
 • Elektronický  podpis je zavedený a certifikaci má Lenka Žmolíková
 • Z důvodu zápachu v knihovně byl po 12ti letech otevřen poklop u Stromu poznání, kde je jímka bez odtoku, pro svod dešťových vod. Doposud nebyl problém s neodtékající jímkou vyřešen.
 • V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
 • Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
 • Pracovníkům v roce 2011 byly sníženy mzdy o 10% oproti roku 2010 z důvodu stanovení závazného ukazatele na platy pracovníků knihovny.
 • Z důvodu nedostatečných mzdových prostředků byla dána výpověď uklizečce a byla podepsána smlouva o zajištění úklidových prací pro knihovnu.

 

VII. Automatizovaný knihovnický systém KPwin SQL 1.1

Díky systému KPwin SQL 1.1 se zkvalitnila spolupráce s regionálním centrem v Bruntále a spolupráce s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN.

Velkým přínosem je možnost stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Nová verze používaná od 1.1.2009 umožnila celou řadu nových funkcí ve výpůjčním modulu,rešerších,akvizici a katalogizaci  včetně zlepšení statistických výstupů (deníku veřejné knihovny)

Nové tiskové moduly přinesly celou řadou zásadních zlepšení.

Čtenářům je umožněna on-line služba rezervace, prolongace aj

Během roku došle k několika upgradům v programu KPWIN SQL

 

VIII.Personální agenda

V roce 2011 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.

V dětském oddělení pracoval Martin Holouš (do 30.10.2011zástup RD).

1.11.2011 se vrátila z rodičovské dovolené dlouholetá pracovnice dětského oddělení Petra Klimentová.

Na dospělém oddělení pracovala Bc. Radka  Střešinková a Věra Durchánková

Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Marcelou Kovářovou, která činnost vykonávala na IČO.

Na pobočce ve Stránském nadále pracoval  Roman Křenek- DoPP.

 

V Rýmařově, 18/1/2012                                Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Příloha : Anketa včetně hodnocení
https://www.knihovnarymarov.cz/Uploads/Files/2018/03/2211013447-ANKETA MESTSKE KNIHOVNY RYMAROV - hodnoceni.doc

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.