Hodnocení za rok 2012

26. 03. 2018 - 19:07, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8751 obyvatel.

MěK pracovala v roce 2012 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku ve Stránském.

Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

 

I. Knihovní fondy

V knihovně probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.1 a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny.

Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno.

Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , s kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních

a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za

1 zpracovanou jednotku

 

Stav KF k 31.12.2012

 

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

10025

17446

1446

5603

596

145

278

35539

- přírůstek KF    : 1588                     

- úbytek KF       :   583                         

- počet odebíraných periodik     60 titulů

 

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

V roce 2012 bylo v knihovně registrováno 12% čtenářů z počtu obyvatel (8674)

Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice dobře, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 3x  a každý čtenář 29x.

 

 

čtenáři

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

Registrovaní čtenáři celkem:

23

991

1032

z toho do 15 let

8

285

293

 

 

 

 

návštěvníci knihovny celkem

298

29744

30042

z toho návštěvníků knihovny

198

9675

9873

z toho návštěvníků na internetu

100

4829

4929

z toho návštěvníků na akcích

 

5285

5285

z toho on-line návštěvníci

 

9955

9955

 

 

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

 celkem výpůjčky

395

49396

49791

naučná dospělé

78

5759

5837

beletrie

116

24353

24469

naučná pro mládež

98

1615

1713

mládež krásná

103

5361

5464

periodika

 

12216

12216

jiné

 

92

92

 

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

 

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)     zaslané

MVS  obdržené

  106

5285

159

12

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

Výstavy v Galerii u stromu poznání   

 • Krásy Jeseníků – fotografie Antonína Chrabatina
 • Miroslav Morávek – kresba              
 • Historie a současnost KČT v Rýmařově
 • Kresby a malby Nely Prášilové
 • Fotografie Bohumila Švédy
 • Absolventi ZUŠ – K.Janoušek, M.Nikl, A.Šmehlíková
 • Broučci – práce dětí
 • Výstava ovoce,zeleniny a květin ze zahrádek našich občanů – 3.ročník
 • Jiný svět  - obrazy Pavla Sasína
 • Žena 100x jinak – akty, malby, vyřezávání Luděk Pavézka
 • Mezi černou a bílou – fotografie Kláry Jančíkové
 • ZUŠ – Vánoce – Ladovská zima
 •  

Výstavy na půjčovně :

 • výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení

Miep Diekmannová, Umberto Eco, Fráňa Šrámek,Škvorecký, B. Hrabal,. S.Rudolf, K,May, B.Říha, J.Čapek, M.Viewegh, K.Poláček, M.Twain, F.Kožík, Šmíd,Z,. L.Vaňková, M.Zinnerová, R.Fulghum, M.Švandrlík, P.Coelho, A.V.Frič, P.Bezruč, M.Macourek, J.Knitlová, P.Tigrid, V.Steklač,J.Otčenášek, F.Vavřincová, H.Šmahelová, A.Lustig, J.Mahen, J.Lada.

 

Besedy, autorská čtení aj.                                 

 • Egyptské dobrodružství – Tomáš Černohous
 • Toulky Afrikou s Lukášem a Terezou –Lukáš Stránský, Tereza Bělíková
 • Vibrační roky – Richard Filip Komárek
 • Tvůrčí dílna „Velikonoce“ – nakladatelství Anagram
 • Utajené senzace – Arnošt Vašíček
 • Šamanská přednáška o naději – Vladimír a Petr Václavkovi
 • Autorské čtení :Smutná-Braunová – literárně-hudební dramatický pořad aneb společná kalvárie na zámku v Janovicích
 • Autorské čtení : Irena Šindlářová – Svět tajemných příběhů(pověsti, eseje a povídání) na zámku v ||Janovicích
 • Jan Opatřil – Dobrodružství kapříka Metlíka
 • Grafologie - Tajemství výkladu písma– Dagmar Kravčíková
 • Scénické čtení Roald Dahl : Čarodějnice v podání herců z Uherského Hradiště
 • Čteme dětem pohádky – povídání o knížkách, čtení a hraní pro maminky s dětmi

                 

Práce s dětmi                  

 • Výtvarné dílny -  berušky z květináčů, plastové náramky, velikonoční slepičky, andílci, vánoční přání
 •  

Knihovnické lekce a besedy pro školy na téma :

 • Současní autoři – beseda pro ZŠ se spec. zaměřením
 • Hlasité čtení v knihovně
 • Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-5. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou
 • Knihovnické lekce pro střední školy
 • Výběr ze školní četby
 • Exkurze mateřských škol - pohádky
 • Výměna knih
 • Pohádky o vodnících pro 1. ročníky, spojeno s výtvarnou činností
 • Knihovnické lekce pro ZŠ se spec. zaměřením
 • Ilustrátoři pro 2. ročníky
 • Pasování prvňáčků
 • Vyprávění o čertech spojené s výtvarnou činností

 

Březen měsíc knihy

Noc s Andersenem

Před 12 lety založily knihovnice z Uherského Hradiště tradici nazvanou Noc s Andersenem, která v průběhu let narostla do rozměrů přesahujících hranice Česka.Letošní noc z 30. na 31. března prožilo v knihovnách asi 60 tisíc dětí, pro které byly připraveny hry, soutěže a jiná nápaditá zábava, zhusta se připomínalo 100. výročí narození Jiřího Trnky. Podle mnoha ohlasů si děti nocující v knihovnách nadšeně užívaly. V rýmařovské knihovně jsme Noc s Andersenem pojednali netypicky, pracovně. Oslovili jsme studenty výtvarného oboru ZUŠ, který vede Šárka Lupečková, aby dětské oddělení ozdobili malbami na zdi. Šikovní studenti kvinty rýmařovského gymnázia Pája Sitařová, Eliška Tauferová, Jana Šandová a Honza Matula podle vlastních návrhů vytvořili originální, vtipné a osobité malby, které návštěvníky knihovny rozhodně zaujmou. Celou noc studenti pracovali pilně, aby dílo dokončili, takže mnoho času na zábavu nezbylo. Jediným rozptýlením byl Michal Fidler, který výtvarníky naučil několik rytmů na africké bubny, a tak je vytrhl z práce a trochu povyrazil. Studenti potěšili zodpovědným přístupem a pílí, jejich práce bude těšit pracovníky i návštěvníky

knihovny. Za to děkujeme. Samozřejmě i Šárce, Michalovi a našim sponzorům: panu Břetislavu Bednářovi a Rýmařovské pekárně.

Děti, kterým bylo líto, že nemohly strávit Noc s Andersenem v knihovně, ujišťujeme, že příští

rok budou mít opět příležitost.Městská knihovna Rýmařov

 převzato z :

https://www.svcrymarov.cz/horizont/12/08-2012.pdf

 

Jiné          

 • Donášková služba starším a imobilním občanům
 • Výměnná burza knih (červenec,srpen)

 

VU3V  www.e-senior.cz

 • VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala konzultačním střediskem. Senioři začali výuku v říjnu a schází se pravidelně 1x za 14 dnů v Galerii u stromu poznání. Ke studiu se přihlásilo 11 seniorů.
 • Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.
 • Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

 

Týden knihoven 1.-7.10.2012

16.ročník pod názvem Čti, žij zdravě

 • Registrace zdarma po  celý týden
 • Čtenářská amnestie
 • VŘSČ – 100. výročí nar. Jiřího Trnky
 • Scénické čtení pro 4. ročníky – R.Dahl : Čarodějnice
 • Výstava – Žena 100x jinak : Luděk Pavézka
 • Čteme dětem pohádky  pro Sluníčko
 • Tajemství výkladu písma
 • Seznamovací den studentů  VU3V

 

 

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem,

 

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

 

MVS  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven.

 

On-line informační služby

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní.

On-line rezervační služba, prolongace

V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť , tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.

Elektronická čtečka knih, která byla zakoupena v roce 2011 není z řad čtenářů využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují , děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.

 

Pobočka ve Stránském vykazovala výsledky jak v půjčování knih, tak i využívání bezplatného internetu, připojeného přes PIK. Výsledky činnosti jsou uvedeny  v oddílu II.Statistika

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2012

 

Školení PO a OBZP –

Měk Rýmařov

všichni pracovníci

Konference 21. století –

Opava 15.-16. února 2012

Žmolíková, Střešinková, Klimentová

Odborný text a jeho úskalí

Ostrava 1.3.2012

Střešinková

Personální managment – Zákoník práce –

Jihlava 16.-17.4.2012

Žmolíková

SKIP – Klubko

 Krnov 25.4.2012

 Klimentová

Vzdělávací a poznávací zájezd  -

Brno, Vídeň, Znojmo

 4.-6.5.2012

Žmolíková, Klimentová, Střešinková

Bezbariérové knihovny

Svitavy – 14.5.2012

Střešinková

VU3V – zaškolení pro provoz konzultačního střediska

 Praha  26.-27.9.2012

Střešinková

Strašidelné příběhy, historky a příběhy

 Brno 17.10.2012

Klimentová

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství

Přerov 14.11.2012 –

Klimentová

Účast na regionálních výborech SKIP

 

Žmolíková

Práce v dozorčím výboru SKIP10

 

Žmolíková

Valná hromada KDK

Karviná 31.10.-2.11.2012

Žmolíková

Zaškolení k používání spisové služby

Městský úřad Rýmařov

 Žmolíková, Střešinková

Den knihovníků

Olomouc  28.11.2012

Klimentová

Pravidelná účast na školeních a poradách

RKC v Bruntále

Žmolíková

 

 

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2012

 

 • Účast na školeních, na zastupitelstvech
 • Kontrola inventarizace a hospodaření – kontrolní výbor - červen
 • Kontrola PO a HP
 • Revize HP
 • Kontrola hospodaření za rok 2012 ing. Grossová Mária(červen)
 • Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2011
 • Aktualizace vnitřních směrnic
 • Kontrola OSSZ
 • Archivnictví
 • metodická pomoc na pobočce ve Stránském
 • Zajištění údržbářských  prací,  opravy, aj
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Revize elektriky a elektrického zařízení
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí  v místním tisku
 • Aktualizace web stránek – Střešinková Radka www.knihovna.rymarov.cz
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2011
 • Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2011
 • Příprava plánu akcí  na rok 2013
 • Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2012
 • Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
 •  Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 7200,- Kč
 • Z programu Knihovna 21.století, který byl podán jsme dotaci nezískali.
 • Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
 • Elektronický  podpis je zavedený a certifikaci má Lenka Žmolíková
 • V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
 • Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
 • Od června byla podepsána DOPP na práci uklizečky s paní Martou Uhlířovou.

 

VII. Automatizovaný knihovnický systém KPwin SQL 1.

Nadále se v knihovně používal AS KPwin SQL 1.1, který zaručuje se zkvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN.

Je možnost stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Verze používaná od 1.1.2009 umožňuje celou řadu nových funkcí ve výpůjčním modulu,rešerších,akvizici a katalogizaci  včetně zlepšení statistických výstupů (deníku veřejné knihovny)

Také tiskové moduly přinášejí celou řadou zásadních zlepšení.

Čtenářům je nadále umožněna on-line služba rezervace, prolongace aj

Během roku došlo k několika upgradům v programu KPWIN SQL.

 

 

VIII.Personální agenda

V roce 2012 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.

V dětském oddělení pracovala  Petra Klimentová, na dospělém oddělení pracovala Bc. Radka  Střešinková a Věra Durchánková

Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Marcelou Kovářovou, která činnost vykonávala na IČO do 30.4.2012, kdy byla činnost pozastavena – Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. §5 odst.e)nelegální práce

 Od 1.6.2012 byla přijata paní Marta Uhlířová na DOPP. V měsíci květnu si pracovnice své pracoviště uklízely vlastními silami.

Na pobočce ve Stránském nadále pracoval  Roman Křenek na základě DoPP.

 

V Rýmařově, 31/1/2013                                Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.