Hodnocení za rok 2013

26. 03. 2018 - 19:08, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8751 obyvatel.

MěK pracovala v roce 2013 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku ve Stránském.

Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

 

I. Knihovní fondy

V knihovně probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.1 a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny.

Byla provedena revize knihovního fondu podle vyhlášky 88/2002 Sb. ministerstva kultury ČR ze dne 21.1.2002, k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno – 62 titulů.  

Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , se  kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních

a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za

1 zpracovanou jednotku.

 

 

 

 

 

Stav KF k 31. 12. 2013

 

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

9498

16309

1408

5301

278

119

278

331921

- přírůstek KF    : 1466                     

- úbytek KF       :   3814                       

- počet odebíraných periodik     62 titulů

 

 

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

V roce 2013 bylo v knihovně registrováno 11,52% čtenářů z počtu obyvatel (8739)

Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice kladně, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 4x  a každý čtenář 30x.

 

 

Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

Registrovaní čtenáři celkem:

18

989

1007

z toho do 15 let

6

340

346

 

 

 

 

návštěvníci knihovny celkem

250

31780

32030

z toho návštěvníků knihovny

138

10493

10631

z toho návštěvníků na internetu

112

4129

4241

z toho návštěvníků na akcích

 

4528

          4528

Z toho návštěvníků na vzděl.akcích

 

136

            136

z toho on-line návštěvníci

 

12494

12494

 

 

 

 

 celkem výpůjčky

152

41144

41296

naučná dospělé

40

5208

5248

beletrie

66

22816

22882

naučná pro mládež

18

739

757

mládež krásná

28

3435

3463

periodika

 

8815

8815

jiné (hudebniny, zvuk.záznam)

 

131

131

 

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

 

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)     zaslané

MVS  obdržené

  63

4654

136

20

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

Výstavy v Galerii u stromu poznání  

 • Bez bublin – komiks -  Hana Maulerová
 • Malba - Miroslav Morávek  
 • Aljaška – divočinou severu  Jiří Hrma
 • Fotografie  - Petr Leška
 • Malba  - Lenka Schwarzová
 • Fotografie -Tomáš Schreiber
 • Absolventi ZUŠ – Lukáš Suchánek, Matěj Beránek, Rudolf Lupečka, Jan Štefanišin, Ema Růžičková
 • Výstava obrázků z výtvarné soutěže na téma Helena Zmatlíková
 • Výstava ovoce,zeleniny a květin ze zahrádek našich občanů – 4.ročník
 • 1968 – Naděje nebo boj o moc – Ústav pro studium totalitních režimů
 • 1989 – Dvacet let po pádu železné opony – Ústav pro studium totalitních režimů
 • Bohatství a krása přírodního parku Sovinecko – Miroslav Král
 • ZUŠ – Vánoce – Koledy

 

Výstavy na půjčovně :

 • výročí dle výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení

 

 

 

Besedy, autorská čtení aj.                                

 • Fauna a flóra přírodního parku Sovinecko – Miroslav Král
 • Aljaška – divočinou severu  Jiří Hrma
 • Jak dokáže láska, šikana i psaní změnit život aneb Kniha v životě – život v knize; Lubomír Müller (pro 8.ročníky ZŠ)
 • Nepál – Libor Turek
 • Pohádky do postýlky – Marek Šolmes Srazil ( pro MŠ)
 • Mons.ThDr.Antonín Huvar:  „Pověsíme jenom faráře“ - scénické čtení v podání herců z Uherského Hradiště na zámku v Janovicích
 • Miloš Macourek : „Žlutá bunda s pokaženým zipem + Zuzanka a písmenka“ scénické čtení v podání herců z Uherského Hradiště (3.ročníky ZŠ)
 • Jan Sobotka : O čertu Pepiášovi , autorské čtení (4.ročníky ZŠ)
 • Limpopo – pohádky z Afriky : Usedlost Jasanka a Společnost Dr.Krásy – Tereza Bělíková ( ZŠ a MŠ)

 

Práce s dětmi                 

 • Výtvarné dílny -  Korálky z papíru, Indiánský lapač snů, Ovečky

 

     

Knihovnické lekce a besedy pro školy na téma :

 • Pohádky ze Zlobilova
 • Ilustrátoři pro 2. ročníky
 • Vyprávění o pohádkách
 • Detektivky pro 4. ročník
 • Knihovnické lekce pro střední školy
 • Povídání o Africe  pro MŠ a ZŠ s Terezou Bělíkovou
 • Komiksy  pro 5.ročník
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Celoroční čtenářská soutěž pro 2.ročníky
 • Vyhodnocení čten.soutěže – předávání dortu  vítězné třídě 2.D
 • Současní autoři – beseda pro ZŠ se spec. zaměřením
 • Hlasité čtení v knihovně
 • Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-5. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou
 • Výtvarná soutěž na téma Helena Zmatlíková
 • Astrid Lindgrenová pro 3.ročník
 • Výběr ze školní četby
 • Exkurze mateřských škol - pohádky
 • Výměna knih
 • Knihovnické lekce pro ZŠ se spec. zaměřením

 

Březen měsíc knihy

Noc s Andersenem (10 dětí)

Napadlo vás někdy, co se děje v knihovně v noci? Když odejdou poslední čtenáři, počítače se vypnou světla zhasnou a knihovnice zamknou dveře? Možná vůbec nic, možná leccos. Přinejmenším jednou v roce – během Noci s Andersenem.Dánský pohádkář Hans Christian Andersen je patronem Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví v den jeho narození (2. dubna), a každoročních knihovnických akcí na podporu dětského čtenářství. Letošní třináctá Noc s Andersenem připadla na pátek 5. dubna a v Rýmařově měla horkou příchuť Afriky.

Knihovnice pozvaly děti do světa afrických pohádek, které ve vesnici Xkumbe na hranicích Mosambiku, JAR a Zimbabwe sesbírala a do češtiny přeložila Tereza Bělíková z albrechtické Usedlosti Jasanka. O svém ročním dobrovolnickém pobytu v jižní Africe vyprávěla loni v knihovně při besedě pro dospělé, nyní představila dětem život Afričanů prostřednictvím jejich příběhů. V podobě pohádek, či spíše bajek, si je vyprávějí obyvatelé vesnic uprostřed vyprahlé savany, stejně jako se kdysi ústně tradovaly u nás. Ještě než se děti vydaly mezi slony,

nosorožce, zebry a gepardy, proměnily se samy v malé Afričany. Pak lovili divoká zvířata, vyprávěli si o domorodcích, šamanech a jejich kouzlech, nanosili si na hlavách vodu (vlastně knížky) a otestovali svoji odvahu

ve sklepení knihovny. Zahráli si na bubínky djembe a s výtvarnicí Kamilou Hýžovou si vyrobili sádrové masky.

Andersenovskou noc plnou her děti zakončily schovávanou v zákoutích setmělé knihovny, a kdo už měl hraní dost, schoval se do spacáku. Ráno si malí čtenáři domů na památku odnesli kromě vlastnoručně vyrobených masek a pohlednic Noci s Andersenem i novou knížku – sbírku afrických. převzato z : https://www.svcrymarov.cz/horizont/13/07-2013.pdf

 

Jiné         

 • Donášková služba starším a imobilním občanům
 • Výměnná burza knih (červenec,srpen)

 

VU3V 2. a 3. semestr  www.e-senior.cz

VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala v roce 2012 konzultačním střediskem.   

 • Začátek  2. semestru ZS - v únoru
 • Ve studiu  pokračovalo 10 seniorů
 • Pět  přenášek na téma  Dějiny oděvní kultury I
 • Slavnostní předání pamětních listu proběhlo v květnu v Buřince za přítomnosti starosty Petra Kloudy.
 • Exkurze na hrad Sovinec spojená s návštěvou výstavy „Oděvy pěti století“
 • Začátek 3. semestru LS – říjen
 • Ve studiu  pokračovalo 10 seniorů
 • Šest  přenášek na téma  Kouzelná geometrie
 • Vánoční posezení na ukončení LS

 Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

 

Týden knihoven 30.9. 5.10. 2013

17.ročník pod názvem S námi jen all inclusive!

 • Registrace zdarma po  celý týden
 • Čtenářská amnestie
 • VŘSČ –
 • Scénické čtení - Miloš Macourek : „Žlutá bunda s pokaženým zipem + Zuzanka a písmenka“
 • Autorské čtení  - Jan Sobotka : O čertu Pepiášovi ,

Týden knihoven začal společným čtením

Rýmařovská knihovna se tradičně zaměřila především na dětské čtenáře. V pondělí dopoledne pozvala žáky základní školy na společné čtení z knih pro děti a mládež. Text si mohli malí čtenáři tentokrát vybrat sami. Štafetu odstartovali páťáci četbou z detektivky Případ vraždící slepice od Sandry Grimmové, třeťáci si zvolili Začarovanou třídu Ivony Březinové. Schopnost číst, která se na prvním stupni začíná, rozvíjí a zdokonaluje, je základní podmínkou pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Bez soustředěného čtení dítě nepronikne k informacím, ochuzuje se ale taky o možnost zažít dobrodružství s literaturou, které mu nevynahradí ani televize, ani počítač, největší konkurenti knížek. To si učitelé i knihovníci uvědomují velmi dobře, a snaží se proto dětské čtenářství co nejvíc podporovat, nejen během Týdne knihoven. Knihovnice Petra Klimentová účastníkům společného čtení představila celoroční soutěž Lovci perel, jejímž smyslem je přilákat děti k pravidelné četbě. S každou vypůjčenou a přečtenou knížkou-perlorodkou čtenář uloví jednu perlu. Čím víc knížek přečte, tím delší bude jeho náhrdelník.

Perlu navíc si může zasloužit tím, že k přečtenému příběhu nakreslí obrázek. Soutěž začala

v Týdnu knihoven a potrvá až do června příštího roku.

Kromě ní se mohou děti zapojit i do projektu Čtení pomáhá. Princip je podobný - za každou přečtenou knížku je čtenář odměněn, v tomto případě částkou 50 Kč. Tu si sice nemůže ponechat,

může ji ale věnovat na dobročinný účel podle vlastního výběru, třeba na výcvik slepeckého psa nebo na zdravotnické pomůcky pro handicapované. Seznam knížek, s nimiž lze pomáhat, zájemci najdou na stránkách

www.ctenipomaha.cz. Týden knihoven v Rýmařově nabídl dětem kromě společné četby také čtení autorské a scénické. Pro všechny čtenáře bez rozdílu věku byla vyhlášena čtenářská amnestie, tedy odpuštění všech

upomínek, a možnost přihlásit se do knihovny zdarma.

Převzato z :  https://www.svcrymarov.cz/horizont/13/18-2013.pdf

 

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem,

28.3. byl ukončen PIK

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

 

MVS  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven.

 

On-line informační služby

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní OPAC

On-line rezervační služba, prolongace

V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť, tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.

Elektronická čtečka knih, která byla zakoupena v roce 2011 není z řad čtenářů využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují, děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.

 

Pobočka ve Stránském vykazovala výsledky jak v půjčování knih, tak i využívání bezplatného internetu, připojeného přes PIK bylo zrušeno. Výsledky činnosti jsou uvedeny  v oddílu II.Statistika

 

 

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2013

 

Školení PO a OBZP  

12. 4. 2013

všichni pracovníci

Jičín Město pohádek

10. -12. 9.  2013

Klimentová

Autorský zákon

14. 3. 2013

Žmolíková

Kritické myšlení

9.-11. 5. 2013

Klimentová

Setkání knihovníků v Mor.Berouně, v Krnově

12. 6. 2013

Klimentová, Střešinková, Žmolíková, Durchánková

Biblioterapie

10. 4. 2013

Střešinková

Účast na regionálních výborech SKIP

Havířov, Opava,

Žmolíková

Práce v dozorčím výboru SKIP10

Dle potřeb

Žmolíková

Valná hromada SKIP- regionální

Opava 13. 3. 2013

Žmolíková

Valná hromada SKIP - celostátní

Brno 19.- 21 . 6. 2013

Žmolíková

Svět knihy - veletrh

16-18.5.2013

 Žmolíková, Střešinková

Knihovny současnosti Olomouc

10. -12. 9. 2013

Žmolíková

Pravidelná účast na školeních a poradách

RKC v Bruntále

Žmolíková

Knihovnický happening Kolín

20 .- 21. 9. 2013

Žmolíková

 

 

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2013

 

 • Účast na školeních, na zastupitelstvech
 • Kontrola PO a HP
 • Tematická kontrola HZS Moravskoslezského kraje
 • Finanční výbor – kontrola hospodaření (červen)
 • Kontrola inventarizace a hospodaření – kontrolní výbor - červen
 • Kontrola hospodaření za rok 2012 ing. Grossová Mária (květen 2013)
 • Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2012
 • Aktualizace vnitřních směrnic
 • Kontrola OSSZ
 • Archivnictví
 • Spisová služba od roku 2012
 • Datová schránka od roku 2009
 • metodická pomoc na pobočce ve Stránském
 • Zajištění údržbářských  prací,  opravy, aj
 • Revize HP
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Revize elektriky a elektrického zařízení
 • Revize KF 1.- 11. července - při sběru dat byl zapůjčen sběrač čárových kódu
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí  v místním tisku
 • Aktualizace web stránek – Střešinková Radka www.knihovna.rymarov.cz
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2012
 • Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2012
 • Příprava plánu akcí  na rok 2014
 • Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2013
 • Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
 •  Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 5500,- Kč
 • Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
 • Elektronický  podpis  - certifikaci má Lenka Žmolíková
 • V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
 • Spolupráce s RKC , které zajišťuje služby v oblasti zpracování knih – (Smlouva s Městskou knihovnou v Bruntále o poskytování regionálních služeb
 • Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
 • Zajištění dodržování smlouvy s DILIA
 • Dodržování podmínek pojistné smlouvy o škodovém pojišťění – Generali Pojišťovna
 • Zapojení knihovny do projektu Benchmarking knihoven 2013 – (červen)

Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná. Více na  www.benchmarkingknihoven.cz

 • Zprovoznění nového loga knihovny
 • Návrhy(Hana Maulerová)  a realizace tisku kalendářiků – (Tixox Šumperk) které slouží čtenářům k poznámkám, kdy mají termín vrácení knih

 

 

VII. Automatizovaný knihovnický systém KPwin SQL 1.1

 

 

Nadále se v knihovně používal AS KPwin SQL 1.1, který zaručuje se zkvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN.

Je možnost stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Verze používaná od 1.1.2009 umožňuje celou řadu nových funkcí ve výpůjčním modulu,rešerších,akvizici a katalogizaci  včetně zlepšení statistických výstupů (deníku veřejné knihovny)

Také tiskové moduly přinášejí celou řadou zásadních zlepšení.

Čtenářům je nadále umožněna on-line služba vyhledávání, rezervace, prolongace aj

Během roku došlo k několika upgradům v programu KPWIN SQL.

 

 

VIII.Personální agenda

V roce 2013 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.

V dětském oddělení pracovala  Petra Klimentová, na dospělém oddělení pracovala Bc. Radka  Střešinková a Věra Durchánková

Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Martou Uhlířovou na DoPP

Na pobočce ve Stránském nadále pracoval  Roman Křenek na základě DoPP.

 

V Rýmařově, 31/1/2014                                Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.