Hodnocení za rok 2014

26. 03. 2018 - 19:09, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8751 obyvatel.

MěK pracovala v roce 2014 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku ve Stránském.

Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

I. Knihovní fondy

V knihovně probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.1 a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny.

Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno – 6 titulů.  

Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , se  kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních

a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená

12, Kč za 1 zpracovanou jednotku.

 

 

Stav KF k 31. 12. 2014

 

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

9619

16844

1467

5697

282

121

278

34308

- přírůstek KF    :        1546  

- úbytek KF       :          429                   

- počet odebíraných periodik :    60 titulů

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

 

V roce 2014 bylo v knihovně registrováno 11,52% čtenářů z počtu obyvatel (8657)

Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice kladně, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 3x  a každý čtenář 27x z celkového počtu návštěvníků.

 

Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky

Stránské

Rýmařov

Rýmařov + pobočka

Registrovaní čtenáři celkem:

20

1008

1028

z toho do 15 let

8

322

330

 

 

 

 

návštěvníci knihovny celkem

245

27473

27888

z toho návštěvníků knihovny

145

19195

19440

z toho návštěvníků na internetu

100

4025

4125

z toho návštěvníků na akcích

 

3961

          3961

Z toho návštěvníků na vzděl.akcích

 

110

            110

z toho on-line návštěvníci

 

12494

12494

 

 

 

 

 celkem výpůjčky

188

44898

45086

naučná dospělé

45

6037

6082

beletrie

70

23664

23734

naučná pro mládež

30

652

682

mládež krásná

43

4095

4138

periodika

 

10379

10379

jiné (hudebniny, zvuk.záznam)

 

71

71

  

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

 

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)     zaslané

MVS  obdržené

  65

3961

162

20

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

 

Výstavy v Galerii u stromu poznání   

 

 • David Cajthaml – výstava obrazů
 • Miroslav Morávek – Krajina snů - malby
 • Roman Karel – výstava k životnímu výročí narození 50.let
 • Jiří Pasz – Radostná nejistota tajemství barmské transformace (velkoplošné fotografie)
 • Chrámové neticho – výstava fotografií kostelů na Rýmařovsku
 • Absolventi ZUŠ – Karolína Burešová, Veronika Kavková, Jan Camfrla
 • Výstava ovoce,zeleniny a květin ze zahrádek našich občanů
 • Petr Hruban – Krásy a tajemno podzemí Horního Města - fotografie
 • Tomáš Beňo – 9 knih a 9 tváří tvé fantazie – výstava plastik
 • Lenka Schwarzová – kresba – prodejní výstava
 • ZUŠ – Ježíškovi bratranci
 • Výstavy knih na půjčovně : dle výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení

 

 

Besedy, autorská čtení aj.                                 

 

 • Tomáš Černohous – Expedice Mahali (cestopisné přednáška o Africe)
 • Miroslav Král – Pestrá příroda Sovinecka
 • Ondřej Müller – Jak se vaří kniha (nakladatelství Albatros)
 • Milan Zacha Kučera – Největší tajemství třetí říše
 • Tomáš Beňo – 9 knih a 9 tváří tvé fantazie  - pro 9.ročník a SŠ Prima
 • Richard Pachman - Tylda

 

Knihovnické lekce a besedy pro školy na téma :

 

 • Svět dětí – pro 3.ročník ( život dětí od minulosti po současnost)
 • Pověsti – pro 4. ročník
 • Knihovnické lekce pro střední školy - katalogy
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-5. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou
 • Harry Potter –pro ZŠ
 • Hallowen – tematická přednáška pro ZŠ
 • Knihovnické lekce pro ZŠ se spec. zaměřením
 • Exkurze mateřských škol - pohádky

 

Březen měsíc knihy -  Noc s Andersenem (12 dětí)

 

V rámci mezinárodní knihovnické akce na podporu čtenářství měly děti možnost letos již počtrnácté strávit noc v knihovně. Noc s Andersenem probíhala ze 4. na 5. dubna a tentokrát se nesla ve znamení detektivek. Celkem devět malých čtenářů se proměnilo v bystré detektivy a policejní komisaře, kteří celý večer pátraly po ukradeném vzácném obraze. Během večera luštily nejrůznější rébusy, hádanky a šifry, které je nakonec dovedly do knihovnického sklepení, kde byl obraz ukryt. Děti si také zkusily odlévání stopy pomocí sádry a měly možnost si venku společně opéct buřty. Nejvíce však děti zaujala návštěva místní policejní stanice, kde byly provedeni, dozvěděly se spoustu zajímavostí z policejní práce a vyzkoušely si např. snímání otisků prstů nebo neprůstřelné vesty. Zároveň tímto děkujeme policistům za ochotu a  příjemnou spolupráci. Andersenovskou noc plnou dobrodružství děti zakončily společným čtením, a poté unavení a spokojení ulehly do svých spacáků. 

 

Jiné          

 

  • Donášková služba starším a imobilním občanům
  • Výměnná burza knih (červenec- srpen)
  • Blešák
  • Výroba křesla z vyřazených knih – studenti gymnázia pod vedením Kamily Hýžové
  • Den pro dětskou knihu –prodejní výstava levných dětských knih, výroba vánočních přáníček, andílků, věnečků

 

 • Výtvarné dílny s dětmi -   velikonoční vajíčko,  vážky, papírové korále, šperky z plastů, ozdobné tužky s peříčky, Hallowenské přání, zvířata z papíru, vánoční hvězdy, papírové loutky aj. 

 

VU3V 2. a 3. semestr  www.e-senior.cz

 

VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala v roce 2012 konzultačním střediskem.   

 • Začátek  3. semestru ZS - v únoru
 • Ve studiu  pokračovalo 10 seniorů
 • Pět  přenášek na téma  Dějiny oděvní kultury II
 • Slavnostní předání pamětních listu proběhlo v květnu v hotelu Slunce za přítomnosti paní Leony Pleské, vedoucí odboru kultury ,
 • návštěva výstavní expozice v Hedvy.
 • Začátek 4. semestru LS – říjen
 • Ve studiu  pokračovalo 10 seniorů
 • Šest  přenášek na téma  Vývoj informačních technologií
 • Vánoční posezení na ukončení LS

 Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

 

 

Týden knihoven 6.-10. října 2014  - BEZBARIÉROVÁ KNIHOVNA

 

18.ročník 

 

Letošní Týden knihoven proběhl ve dnech 6. 10. – 10. 10., jako každý rok Městská knihovna Rýmařov připravila pro návštěvníky zajímavé akce. V pondělí si čtenáři mohli vyzkoušet půjčovat knihy v bezbariérových prostorech, celá akce se konala venku, kde čtenáři neměli problémy se schodištěm a jinými překážkami. Akcí chtěla knihovna upozornit na problematiku bezbariérovosti a současnou situaci prostor knihovny. Následující den se konala beseda se spisovatelem a záhadologem Milanem Z. Kučerou o tajemstvích Třetí říše, byla nastíněna oblast nevyřešených otázek týkajících se především podzemních prostor a bunkrů na území Polska poblíž českých hranic. Ve středu knihovna uspořádala historicky první bleší trh, kde se sešlo zhruba 20 prodejců, včetně dětí, které prodávaly i vlastní rukodělné výrobky. Čtvrteční dopoledne patřilo výtvarné dílně. Studenti vyráběli z vyřazených a starých knih nábytek - křeslo a stolek, které jsou k vidění v Galerii u stromu poznání. Na dětském oddělení i na oddělení pro dospělé byla instalována výstava 9 knih a 9 tváří Tvé fantazie, vystaveny jsou fantasy sochy a tváře, jejímž autorem je Tomáš Beňo. Celý týden již tradičně probíhala čtenářská amnestie a bylo možné se nechat zdarma zaregistrovat, tuto příležitost využilo 191 čtenářů. 

IV. Knihovnicko informační služba

 

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem,

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

MVS(meziknihovní výpůjční služba)  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven. 

On-line informační služby

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní OPAC

On-line rezervační služba, prolongace

V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť, tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.

Elektronická čtečka knih byla zakoupena již v roce 2011, z řad čtenářů není využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují, děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.

 

 

Pobočka ve Stránském vykazovala výsledky jak v půjčování knih, tak i využívání bezplatného internetu,. Výsledky činnosti jsou uvedeny  v oddílu II.Statistika

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2014

 

Školení PO a OBZP  

Klimentová, Jiroušková, Žmolíková, Durchánková

Jičín Město pohádek

Jiroušková

Nový Občanský Zákoník

Žmolíková

Kritické myšlení

Jiroušková

Setkání knihovníků v Břidličné

Klimentová, Jiroušková, Žmolíková, Durchánková

Personalistika

Žmolíková

Účast na regionálních výborech SKIP

Žmolíková

Práce v dozorčím výboru SKIP10

Žmolíková

Konference knihovna ve 21. století

Žmolíková, Klimentová

Zákoník práce

Žmolíková

Knihovnické minimum - e-learning - 4měsíční kurz

10 modulů

Durchánková, Klimentová Jiroušková

Knihovny současnosti Olomouc

Žmolíková

Pravidelná účast na školeních a poradách

Žmolíková

Trénování paměti

Jiroušková

SKIP - Klubko

Klimentová

Finanční kontrola

Žmolíková

 

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2014

 

 • Kontrolní činnost podle příslušných právních předpisů
 • Zodpovědnost zřizovateli za řádné hospodaření PO včetně hospodaření s majetkem,
 • Zodpovědnost  za úroveň a poskytování veřejných služeb a za řádný chod organizace
 • Plánování odborné , ekonomické  a provozně-technické činnosti
 • Zajištění personální agendy
 • Účast na školeních, na zastupitelstvech

 

 • Kontrola PO a HP
 • Kontrola hospodaření za rok 2013 ing. Grossová Mária (březen 2014)
 • Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2013
 • Aktualizace vnitřních směrnic
 • Archivnictví
 • Spisová služba (od roku 2012)
 • Datová schránka od roku 2009
 • metodická pomoc na pobočce ve Stránském
 • Zajištění údržbářských  prací,  opravy, aj
 • Revize HP
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Zprovoznění GPS vysílače na centrální pult – nahrazení pevné linky
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí  v místním tisku
 • Aktualizace web stránek – Jiroušková Michaela www.knihovna.rymarov.cz
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2013
 • Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2013
 • Příprava plánu akcí  na rok 2015
 • Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2014
 • Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
 •  Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 6919,- Kč
 • Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
 • Elektronický  podpis  - certifikaci má Lenka Žmolíková
 • V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
 • Spolupráce s RKC , které zajišťuje služby v oblasti zpracování knih – (Smlouva s Městskou knihovnou v Bruntále o poskytování regionálních služeb
 • Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
 • Zajištění dodržování smlouvy s DILIA
 • Dodržování podmínek pojistné smlouvy o škodovém pojišťění – Generali Pojišťovna
 • Návrhy (Hana Maulerová DoPP)  a realizace tisku kalendáříků – (Tixox Šumperk) které slouží čtenářům k poznámkám, kde si mohou zaznamenat termín vrácení knih.
 • Účast v projektu projektu Benchmarking knihoven  od roku 2013 – (červen)

 

Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná. Více na  www.benchmarkingknihoven.cz

 

VII. Automatizovaný knihovnický systém KPwin SQL 1.1

 

Nadále se v knihovně používal AS KPwin SQL 1.1, který zaručuje se zkvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN.

Je možnost stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Verze používaná od 1.1.2009 umožňuje celou řadu nových funkcí ve výpůjčním modulu,rešerších,akvizici a katalogizaci  včetně zlepšení statistických výstupů (deníku veřejné knihovny)

Také tiskové moduly přinášejí celou řadou zásadních zlepšení.

Čtenářům je nadále umožněna on-line služba vyhledávání, rezervace, prolongace aj

Během roku došlo k několika upgradům v programu KPWIN SQL.

Koncem roku byl podán grant na VISK 3  pro rok 2015– Zkvalitnění elektronických služeb s 30% spoluúčastí.

Pro městskou knihovnu chceme koupit Knihovní systém Verbis (plnou verzi pro 5 uživatelů včetně modulu Revize) a webový katalog Portaro.

Plná verze SW Verbis s katalogem Portaro pro 5 uživatelů včetně převodu dat – cena: 128.580,-včetně DPH.

Novým KS chceme dosáhnout:

 

-          zkvalitnění služeb našim uživatelům

-          přechod na moderní systém s bezpečně uloženými daty (DB server) s možností vzdálené správy a podpory

-          jednodušší spolupráce se souborným katalogem NK

-          nový webový katalog Portaro poskytne čtenářům uživatelsky přívětivější prostředí a umožní jim také fulltextové vyhledávání

-          podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce (nákup licencí)

VIII.Personální agenda

V roce 2014 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.

 

V dětském oddělení pracovala  Petra Klimentová, na dospělém oddělení pracovala Věra Durchánková a Bc. Radka  Střešinková, která v dubnu nastoupila na mateřskou dovolenou.  Od 1.3. 2014 nastoupila do knihovny Mgr. Michaela Jiroušková na zástup za dlouhodobou nemoc a poté za MD.

Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Martou Uhlířovou na DoPP.

Na pobočce ve Stránském nadále pracoval  Roman Křenek na základě DoPP.

 

V Rýmařově, 30/1/2015                                Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:00 – 17:00
úterý       8:00 – 17:00
středa       zavřeno
čtvrtek    8:00 – 17:00
pátek      8:00 – 16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Letní semestr 2019
Klenoty barokního sochařství v českých zemích

5. přednáška: 27. 3.

6. přednáška: 10. 4.

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.