Hodnocení za rok 2018

21. 06. 2019 - 12:51, Hodnocení činnosti knihovny

Hodnocení činnosti Městské knihovny v Rýmařově za rok 2018

 

Úvod

MěK Rýmařov je od 1.7.1996 samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8491 obyvatel.

Měknihovna pracovala v roce 2018 podle ročního plánu. Knihovna usilovala o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny.

I.   Knihovní fondy

V knihovně je používán od roku 2015 AKS Verbis a katalog Portaro. O roku 2018 se používá verze Verbis 2.0. Probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v AKS Verbis a pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování,) čímž jsou knihy věcně i hygienicky zaopatřeny.

Při pravidelné aktualizaci KF jsou starší knihy odneseny do skladiště (sklepa), abychom uvolnily prostor pro nové knihy. U knih, které jsou uloženy ve skladišti, je v katalogu přepsána lokace pro snazší vyhledávání. Opotřebované knihy jsou průběžně vyřazovány a dány do sběru.

V letošním roce byla z provedena revize KF. Stále se snažíme dodržovat standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Vydaná publikace „Dobrý fond pro dobrou knihovnu“ je dobrou metodickou pomůckou k aktualizaci.

Předplatného časopisů a denního tisku pro knihonu bylo soustavně zajišťováno – počet odebíraných periodik bylo 59.

Knihovní fond byl nakupován a zpracováván prostřednictvím Regionálního knihovnického centra v Bruntále/RKC/. RKC je součástí Městské knihovny Bruntál. S MěK Bruntál, která má regionální funkci, má naše knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok.

Do RKC jsou zasílány zálohové platby na nákup knih, celková částka na nákup knih byla 270749,-Kč. Služba je placená, částka za 1 zpracovanou jednotku činí 12, Kč.

Stav KF k 31. 12. 2018

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

HRY

Hudebniny

celkem

8175

12703

1278

4514

235

79

38

271

27293

 • přírůstek KF    : 1382
 • úbytek KF : 2206
 • počet odebíraných periodik : 59 titulů

II.   Statistika - čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

V roce 2018 bylo v knihovně registrováno 11,38% čtenářů z počtu obyvatel (8440) Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice kladně, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 3x a každý čtenář 21x z celkového počtu návštěvníků.

 

 

 

2018

1

počet obyvatel

8440

2

 

3

čtenáři celkem

961

z toho čtenáři do 15 let

350

4

Návštěvníci celkem (fyz.+on-line) ř. 5+10

20480

5

Fyz.návštěvy

15567

6

z toho návštěvníci půjčovny

10305

7

z toho návštěvníci kulturních akcí

3234

8

z toho návštěvníci vzdělávacích akcí

153

9

z toho návštěvníci internetu

1875

10

Návštěvníci on-line služby

4913

11

Návštěvníci webových stránek

3745

12

Výpůjčky celkem

35332

13

z toho Mg mluv.slovo a jiné

108

14

z toho časopisy

8829

 

Služby čtenářům - vzdělávací a kulturní akce, MVS

 

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)    zaslané

MVS

obdržené

86

3244

201

23

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže

 

Výstavy a jiné akce v Galerii u stromu poznání

 • Každý může začít – výstava obrazů Markéty Míčkové
 • Výstava obrazů –Ondrašíková Irena + Ludmila, Klimešová Martina
 • Studentské práce – příprava na talentové zkoušky – Cimbotová Anna, Gašperáková Viktorie, Komůrka Adam, Kyjáková Barbora, Václavková Klára.
 • Absolventi ZUŠ – Trávničková Eliška a Lileková Adéla
 • Retro čítárna v hale knihovny
 • Výstava výtvarných prací - 100 let republiky
 • Vánoční kometa ZUŠ

 

 • Výstavy knih na půjčovně : výročí spisovatelů na dětském a dospělém oddělení

 

Besedy, autorská čtení aj.

 •   Den rodiny – beseda s Markétou Harasimovou „ Z deníku kočičky Ťapičky“ pro MŠ
 •   Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou „Dům doktora Fišera“
 •   Petr Nazarov – cestopisná přednáška o Kubě
 •   Alenka v říši divů - scénické čtení v podání herců z Uh.Hradiště
 •   Jan Sviták : Luciferovo kopyto – autorské čtení
 •   Pavel Čech – beseda se spisovatelem a ilustrátorem
 •   Daniel Vydra – komiksový workshop ZŠ Stará Ves 3. -5. ročník
 •   Divadlo jednoho    herce:    Založení    Československé    republiky,    aneb    z deníku pradědečka 7. a 8. ročníky
 •   Tomáš Štěpán (Poli) – cestopisná přednáška Asie (Singapur, Malajsie, Vietnam)

 

Knihovnické lekce a besedy pro školy na vybrané téma : 

 • Petra Braunová,“ Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.“ beseda pro 3. a 4. ročník ZŠ Stará Ves a 3. ročníky ZŠ
 • Strašidelné pohádky, výroba mumií a ducha – odklápěcí lebka na kolíčku – ZVŠ
 • Krolluperová,D. :“Já se nechtěl stěhovat“ beseda pro 2. ročníky
 • Walliams,D.. Pan Smraďoch beseda pro 4. ročníky
 • Březinová : Útěk Kryšpína N. pro 5. ročník ZŠ a ZŠ Horní Město

 

 • Knihovnické lekce pro ZŠ Stará Ves
 • Knihovnické lekce pro ZŠ Horní Město
 • Knihovnické lekce pro ZŠ ZVŠ
 • Knihovnické lekce pro ZŠ -5.ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou, práce se slovníky

 

 • Masopust – pohádka Chaloupka na vršku, výroba masek z papírových sáčků, škrabošky ZVŠ
 • Čarodějnice – čtení o zvycích, výroba košťátek a čarodějnic ZVŠ
 • Květiny - rostlinopis, Jitka a kytka, tisk řapíkatého celeru – ZVŠ
 • Tereza Říčanová:“Velikonoční knížka“ I.M.Jirous:“Velikonoční pohádka“ Výroba zajíčka z polystyrenu - s dětmi ZVŠ
 • Podzim – hraní s kaštany, výroba jablka z kartonu a vlny – ZVŠ
 • Čtení pohádek, výroba skřítků z listů, jeřabin a plastelíny – ZVŠ
 • Vánoční návštěva knihovny- pohádky, výroba stromečku, šiška - ZVŠ

 

 • Exkurze MŠ Horní Město
 • Exkurze MŠ Stará Ves
 • Exkurze MŠ – čtení z knihy „Kamil neumí lítat“, vyrábění velikonočních vajíček

 

 • Pasování prvňáčků ve spolupráci se žáky ZUŠ
 • Spolupráce se školním čtenářským klubem – doporučená četba, Čtení pomáhá.

 

 • Kolektivní půjčování jednotlivých tříd ZŠ

 

VU3V www.e-senior.cz

VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala v roce 2012 konzultačním střediskem.

 • Závěrečného semináře v Olomouci (v kině Metropol) se zúčastnily paní Kameníková, Mořkovská, Teislerová, Hanáková a Přikrylová, kde byly předány pamětní listy
 • LS byl zahájen v lednu – na téma „České dějiny a jejich souvislosti“ v počtu 11 seniorů
 • Předání pamětních listů absolventům LS proběhlo při zahájení ZS 10.2018.
 • Zahájení ZS na téma – „ České dějiny a jejich souvislosti II“ se přihlásilo 10 seniorů

 

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Trénování paměti pro začátečníky probíhalo v odpoledních hodinách.

Lektorskou činnost zajišťovala Mgr. Michaela Jiroušková, držitelka Certifikátu II. stupně Trenérů paměti.

 

Týden knihoven 1.-5. října 2018      22. ročník

V Týdnu knihoven mohli návštěvníci půjčovny využít jistých výjimečných výhod, např. smazat svoje hříchy a beztrestně vrátit knížky po termínu výpůjčky nebo se do knihovny zadarmo zaregistrovat. Registraci zdarma využilo 35 nových čtenářů.

 

V týdnu probíhaly besedy, workshopy, výstava, práce s katalogem, aj. Všechny akce jsou výše vyjmenované.

 

Jiné

 •   Donášková služba starším a imobilním občanům
 •   Výměnná burza knih (červenec- srpen)
 •   KNIHOBUDKA – v květnu 2016 byla v Zahradě Hedvy umístěna knihobudka, ve které jsme pravidelně obměňovaly 

 

IV.  Knihovnicko-informační služba

Donášková služba – na požádání Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem,

BIS / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

MVS (meziknihovní výpůjční služba) - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně. Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné. Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven, Bylo uskutečněno 224 požadavků.

 

 

On-line informační služby

 

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní PORTARO

 

On-line rezervační služba a prolongace jsou čtenáři využívány

V Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci wifi síť, tato služba umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.

Elektronická čtečka knih byla zakoupena již v roce 2011, z řad čtenářů není využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují, děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.

 

Byla zrušena pobočka ve Stránském z důvodu nezájmu z řad místních obyvatel. Z důvodu poklesu zájmu o knihovnické služby ve Stránském bylo rozhodnuto ze strany ředitelky knihovny a knihovníka pobočky na konci roku 2017, v roce následujícím 2018 nepokračovat.

 

Elektronické služby knihovny

 

 • Webová stránka knihovny: knihovnarymarov.cz
 • Elektronický katalog (Portaro) na stránkách knihovny
 • Knihovny na facebooku rymarov.facebook@seznam.cz
  • E-knihy - možnost půjčovat E-knihy prostřednictvím Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
  • Benchmarking knihoven: jsme zapojeni od roku 2013
   • ROI – šťastné číslo pro knihovnu bylo vypočítáno v roce 2016 a 4,15 Tato hodnota znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do našeho rozpočtu poskytla naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 4,15 Kč.

  

V.  Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2018

 

RV SKIP – Ostrava, Opava, Olomouc, Šumperk Kontroly dozorčí komise SKIP10

Porady RKC Bruntál GDPR Ostrava

Krajská porada -Ostrava

KP sys – setkání uživatelů v Praze) Bezpečnost v on line prostředí – Ostrava Konference 21. století Opava

Internet – Ostrava Kulatý stůl – Ostrava Excel – Ostrava

Trénování paměti – Praha Stres a paměť – Praha

TP – Český Krumlov

Získej – nový systém MVS – Olomouc OKNA – Louny

Knihovna 100x jinak – Vsetín – deskohraní Scénické čtení - Brno

Den knihovníků- Olomouc Setkání knihovníků okresu Bruntál v Horním Benešově GDPR – školení pracovníků

PO a OBZP Exkurze v nově otevřené knihovna v Šumperku 

VI.  Řídící a kontrolní činnost v roce 2018

 • Kontrolní činnost podle příslušných právních předpisů
 • Zodpovědnost zřizovateli za řádné hospodaření PO včetně hospodaření s majetkem,
 • Zodpovědnost za úroveň a poskytování veřejných služeb a za řádný chod organizace
 • Plánování odborné, ekonomické a provozně-technické činnosti
 • Zajištění personální agendy
 • Účast na školeních, na zastupitelstvech
 • Kontrola PO a HP
 • Kontrola hospodaření za rok 2017 ing. Grossová Mária (únor 2018)
 • Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2017
 • Aktualizace vnitřních směrnic
 • Archivnictví
 • Spisová služba (od roku 2012)
 • Datová schránka od roku 2009
 • Zajištění údržbářských prací, opravy, aj
 • Revize HP
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí v místním tisku
 • Spuštění nových web stránek odpovídajících GDPR knihovnarymarv.cz
 • Administrace web stránek – Jiroušková Michaela
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2017
 • Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2017
 • Příprava plánu akcí na rok 2018
 • Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2018
 • Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit
 • Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 5330,- Kč
  • Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
  • Elektronický podpis - certifikaci má v platnosti Lenka Žmolíková
  • V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
 • Spolupráce s RKC, které zajišťuje služby v oblasti zpracování knih – (Smlouva s Městskou knihovnou v Bruntále o poskytování regionálních služeb
  • Pracovnice se řídily směrnicemi a ceníky platnými pro daný
  • Zajištění dodržování smlouvy s DILIA

 

 • Knihobudka v zahradě Hedvy byla pravidelně doplňována
 • Dodržování podmínek pojistné smlouvy o škodovém pojištění – Generali Pojišťovna
 • Návrhy (Hana Maulerová DoPP) a realizace tisku kalendáříků – (Trifox Šumperk) které slouží čtenářům k poznámkám, kde si mohou zaznamenat termín vrácení
  • V tomto roce proběhly prezidentské volby a komunální volby, v knihovně byla volební místnost
 • Účast v projektu projektu Benchmarking knihoven od roku 2013 – (červen)
 • Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná. Více nabenchmarkingknihoven.cz
 • GDPR – Bezpečnostní audit a analýza bezpečnostních rizik při nakládání osobních údajů bylo zpracováno Ing.Jitkou Steinerovou, včetně směrnice a školení pracovníků
  • Výběrové řízení na pozici knihovník– nástup od 1.1.2019. Byla přijata Mgr. Zdena Přikrylová bez výběrového řízení.

 

VII.  Automatizovaný knihovnický systém VERBIS 2.0

 

Od května 2015 knihovna používá AKS Verbis, který zaručuje kvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN. Můžeme stahovat hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Od května 2018 knihovna přešla na novou verzi Verbis 2,0, která podporuje GDPR. Knihovna uzavřela tříletou placenou smlouvu o podpoře a tím jsme získali novou verzi zdarma.

VERBIS 2.0 (plná verze pro 5 uživatelů včetně modulu Revize) a webový katalog PORTARO.

AKS zaručuje

 • zkvalitnění služeb našim uživatelům
 • přechod na moderní systém s bezpečně uloženými daty (DB server) s možností vzdálené správy a podpory
  • jednodušší spolupráce se souborným katalogem NK
 • webový katalog Portaro poskytuje čtenářům uživatelsky přívětivější prostředí a umožní jim také fulltextové vyhledávání

 

VIII.   Personální agenda

V roce 2018 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky Bc.Lenky Žmolíkové. Petra Klimentová- dětské oddělení

Věra Durchánková ,t.č. v důchodě – dospělé oddělení Mgr. Michaela Jiroušková – dospělé oddělení.

Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Martou Uhlířovou na DoPP Od 1.5.2018 Jana Bradová začala účetnické služby vykovávat na DoPP

 

K 30.11.2018 dala výpověď z pracovního poměru Věra Durchánková odešla do starobního důchodu.

 

Výběrové řízení na pozici knihovník– s nástupem od 1.1.2019 bylo vyhlášeno v září 2018. Byla přijata Mgr. Zdena Přikrylová bez výběrového řízení a následně s ní podepsaná smlouva od 1.1.2019 na dobu neurčitou.

 

 

V Rýmařově, 30/1/2019                                 Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Letní semestr 2021

Pozoruhodný svět hub

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Mistři evropského barokního malířství 17. století

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.