O knihovně

Městská knihovna Rýmařov je od roku 1996 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem a zároveň součástí systému knihoven vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnost. V knihovně pracují čtyři odborní pracovníci.

Městská knihovna Rýmařov je místem, kde se pravidelně či sporadicky setkávají členové komunity – příslušníci všech generací, lidé s různou úrovní vzdělání, různými zájmy a sociálním postavením, s nejrůznějšími handicapy a potřebami, očekáváními a záměry. Všem jsou dveře veřejné knihovny otevřeny dokořán.

K návštěvě vybízí knihovna nejen otevřeným prostorem, ale také „duchem“, vstřícnou a pohodovou atmosférou a profesionálním přístupem knihovníků. Přijímá své uživatele v kamenné budově i na dálku, prostřednictvím telekomunikačních sítí – svých webových stránek a facebooku, pomyslných virtuálních dveří.

Ne každý návštěvník přichází do knihovny za uspokojením čtenářské či informační potřeby, knihovna je též místem setkávání lidí, kteří sem chodí kvůli příjemné atmosféře, cítí spříznění, duševní klid, psychickou pohodu. 

To vše zajišťuje rovný přístup, nárok na bezplatné základní služby, dostupnost pro sociálně slabší občany. Pro seniory pořádá knihovna kurzy Virtuální univerzity třetího věku, pro školy pravidelné vzdělávací akce. Bohatá je i kulturní nabídka pro veřejnost – cestovatelské přednášky, besedy, autorská čtení, setkávání s osobnostmi regionu, výtvarné výstavy, workshopy, herní odpoledne pro rodiče s dětmi, scénická čtení ad.

Služby jsou koncipovány s cílem, aby měl každý chuť do knihovny vstoupit, aby sem zašel s pocitem, že přichází do důvěrně známého, bezpečného prostředí, a aby se sem v jakékoliv životní situaci rád vracel.

Rozpočet 2018 - 3. úprava

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 10:06


Střednědobý výhled 2018 - 3. úprava

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 10:06


Rozpočet 2018 - 2. úprava

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 9:59


Střednědobý výhled 2018 - 2. úprava

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 9:58


Rozpočet 2018 - 1. úprava

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 9:53


Střednědobý výhled 2018 - 1. úprava

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 9:52


Rozpočet 2018

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 9:43


Střednědobý výhled rozpočtu 2018

Datum zveřejnění: 26. 03. 2021 - 9:43


Rozpočet 2020 - 7. úprava

Datum zveřejnění: 25. 01. 2021 - 9:41


Střednědobý výhled 2020-2022 - 7. úprava

Datum zveřejnění: 25. 01. 2021 - 9:40


Střednědobý výhled 2021-2023

Datum zveřejnění: 7. 01. 2021 - 9:18


Rozpočet 2021

Datum zveřejnění: 7. 01. 2021 - 9:17


 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Letní semestr 2021

Pozoruhodný svět hub

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Mistři evropského barokního malířství 17. století

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.